Trắc nghiệm Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều ?

 • A

  Máy thu thanh dùng pin

 • B

  Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V

 • C

  Tủ lạnh

 • D

  Ấm đun nước

Câu 2 :

Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều?

 • A

  Đèn điện

 • B

  Máy sấy tóc

 • C

  Tủ lạnh

 • D

  Đồng hồ treo tường chạy bằng pin.

Câu 3 :

Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều ?

 • A

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy.

 • B

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn

 • C

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát quang bóng đèn

 • D

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường .

Câu 4 :

Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :

 • A

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều

 • B

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều

 • C

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lý mạnh hơn dòng điện một chiều

 • D

  Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục.

Câu 5 :

Nếu hiệu điện thế của điện nhà là \(220V\) thì phát biểu nào là không đúng?

 • A

  Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220V

 • B

  Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

 • C

  220V là giá trị hiệu dụng. Vào những thời điểm khác nhau, hiệu điện thế có thể lớn hơn  hoặc nhỏ hơn  hoặc bằng giá trị này.

 • D

  220V là giá trị hiệu điện thế nhất định không thay đổi.

Câu 6 :

Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B . Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng . Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?

 • A

  Tác dụng cơ

 • B

  Tác dụng nhiệt

 • C

  Tác dụng quang

 • D

  Tác dụng từ. 

Câu 7 :

Một bóng đèn dây tóc có ghi \(12V-15W\) có thể mắc vào những mạch điện nào sau đây để đạt độ sáng đúng định mức :

 • A

  Bình ăcquy có hiệu điện thế 16V

 • B

  Đinamô có hiệu điện thế xoay chiều 12V.

 • C

  Hiệu điện thế một chiều 9V

 • D

  Hiệu điện thế một chiều 6V.

Câu 8 :

Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?

 • A

  Tác dụng nhiệt

 • B

  Tác dụng từ

 • C

  Tác dụng quang

 • D

  Tác dụng sinh lý

Câu 9 :

Một đoạn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt được mắc vào nguồn điện xoay chiều và được đặt gần một lá thép. Khi đóng khóa K, lá thép dao động đó là tác dụng

 • A

 • B

  Nhiệt

 • C

  Điện

 • D

  Từ

Câu 10 :

Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều , ta mắc ampe kế :

 • A

  Nối tiếp vào mạch điện

 • B

  Nối tiếp vào mạch sao cho chốt dương của ampe kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của ampe kế nối với cực dương của nguồn điện

 • C

  Song song vào mạch điện

 • D

  Song song vào mạch sao cho chốt dương của ampe kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của ampe kế nối với cực dương của nguồn điện

Câu 11 :

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều, ta mắc vôn kế

 • A

  Nối tiếp vào mạch điện

 • B

  Nối tiếp vào mạch sao cho cho chốt dương của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của vôn kế nối với cực dương của nguồn điện

 • C

  Song song vào mạch điện

 • D

  Song song vào mạch sao cho cho chốt dương của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của vôn kế nối với cực dương của nguồn điện

Câu 12 :

Một bóng đèn có ghi \(6V - 3W\) lần lượt mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế 6V thì độ sáng của đèn ở :

 • A

  Mạch điện một chiều sáng mạnh hơn mạch điện xoay chiều.

 • B

  Mạch điện một chiều sáng yếu hơn mạch điện xoay chiều.

 • C

  Mạch điện một chiều sáng không đủ công suất 3W.

 • D

  Cả hai mạch điện đều sáng như nhau .

Câu 13 :

Khi cắm phích cắm vào ổ điện làm sáng đèn. Khi đó dòng điện thể hiện các tác dụng:

 • A

  Quang và hóa

 • B

  Từ và quang

 • C

  Nhiệt và quang

 • D

  Quang và cơ

Câu 14 :

Trong thí nghiệm như hình sau: Hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?

 • A

  Kim nam châm vẫn đứng yên

 • B

  Kim nam châm quay một góc \({90^0}\)

 • C

  Kim nam châm quay ngược lại

 • D

  Kim nam châm bị đẩy ra

Câu 15 :

Trong thí nghiệm như hình dưới. Hiện tượng gì xảy ra với đinh sắt khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?

 • A

  Đinh sắt vẫn bị hút như trước

 • B

  Đinh sắt quay một góc \({90^0}\)

 • C

  Đinh sắt quay ngược lại

 • D

  Đinh sắt bị đẩy ra

Câu 16 :

Có hiện tượng gì xảy ra với miếng nam châm khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào nam châm điện như hình sau:

 • A

  Miếng nam châm bị nam châm điện hút chặt

 • B

  Miếng nam châm bị nam châm điện đẩy ra

 • C

  Miếng nam châm không bị ảnh hưởng gì

 • D

  Miếng nam châm liên tục bị nam châm điện hút, đẩy

Câu 17 :

Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

 • A

  Không còn tác dụng từ

 • B

  Lực từ đổi chiều

 • C

  Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi

 • D

  Tác dụng từ giảm đi

Câu 18 :

Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều?

 • A

  Giá trị cực đại

 • B

  Giá trị cực tiểu

 • C

  Giá trị trung bình

 • D

  Giá trị hiệu dụng

Câu 19 :

Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện?

 • A

  Tác dụng quang

 • B

  Tác dụng nhiệt

 • C

  Tác dụng từ

 • D

  Tác dụng điện

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều ?

 • A

  Máy thu thanh dùng pin

 • B

  Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V

 • C

  Tủ lạnh

 • D

  Ấm đun nước

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Máy thu thanh dùng pin không sử dụng dòng điện xoay chiều vì pin là nguồn điện một chiều

Câu 2 :

Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều?

 • A

  Đèn điện

 • B

  Máy sấy tóc

 • C

  Tủ lạnh

 • D

  Đồng hồ treo tường chạy bằng pin.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đèn điện có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều.

Câu 3 :

Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều ?

 • A

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy.

 • B

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn

 • C

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát quang bóng đèn

 • D

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường .

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A - sai vì: Không thể trực tiếp nạp điện cho ắcquy bằng dòng điện xoay chiều được mà phải dùng chỉnh lưu.

B, C, D - đúng

Câu 4 :

Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :

 • A

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều

 • B

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều

 • C

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lý mạnh hơn dòng điện một chiều

 • D

  Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - sai

D - đúng vì dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi

Câu 5 :

Nếu hiệu điện thế của điện nhà là \(220V\) thì phát biểu nào là không đúng?

 • A

  Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220V

 • B

  Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

 • C

  220V là giá trị hiệu dụng. Vào những thời điểm khác nhau, hiệu điện thế có thể lớn hơn  hoặc nhỏ hơn  hoặc bằng giá trị này.

 • D

  220V là giá trị hiệu điện thế nhất định không thay đổi.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - đúng

D - sai vì: 220V là giá trị hiệu dụng. Vào những thời điểm khác nhau, hiệu điện thế có thể lớn hơn  hoặc nhỏ hơn  hoặc bằng giá trị này.

Câu 6 :

Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B . Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng . Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?

 • A

  Tác dụng cơ

 • B

  Tác dụng nhiệt

 • C

  Tác dụng quang

 • D

  Tác dụng từ. 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B . Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng

=>Người ta sử dụng tác dụng từ của dòng điện

Câu 7 :

Một bóng đèn dây tóc có ghi \(12V-15W\) có thể mắc vào những mạch điện nào sau đây để đạt độ sáng đúng định mức :

 • A

  Bình ăcquy có hiệu điện thế 16V

 • B

  Đinamô có hiệu điện thế xoay chiều 12V.

 • C

  Hiệu điện thế một chiều 9V

 • D

  Hiệu điện thế một chiều 6V.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để đạt độ sáng đúng định mức thì mắc đèn vào đinamô có hiệu điện thế xoay chiều 12V

Câu 8 :

Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?

 • A

  Tác dụng nhiệt

 • B

  Tác dụng từ

 • C

  Tác dụng quang

 • D

  Tác dụng sinh lý

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác dụng từ phụ thuộc vào chiều của dòng điện

Câu 9 :

Một đoạn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt được mắc vào nguồn điện xoay chiều và được đặt gần một lá thép. Khi đóng khóa K, lá thép dao động đó là tác dụng

 • A

 • B

  Nhiệt

 • C

  Điện

 • D

  Từ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lá thép dao động là do tác dụng từ của dòng điện

Câu 10 :

Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều , ta mắc ampe kế :

 • A

  Nối tiếp vào mạch điện

 • B

  Nối tiếp vào mạch sao cho chốt dương của ampe kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của ampe kế nối với cực dương của nguồn điện

 • C

  Song song vào mạch điện

 • D

  Song song vào mạch sao cho chốt dương của ampe kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của ampe kế nối với cực dương của nguồn điện

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều , ta mắc ampe kế nối tiếp vào mạch điện

Câu 11 :

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều, ta mắc vôn kế

 • A

  Nối tiếp vào mạch điện

 • B

  Nối tiếp vào mạch sao cho cho chốt dương của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của vôn kế nối với cực dương của nguồn điện

 • C

  Song song vào mạch điện

 • D

  Song song vào mạch sao cho cho chốt dương của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của vôn kế nối với cực dương của nguồn điện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều, ta mắc vôn kế song song vào mạch điện

Câu 12 :

Một bóng đèn có ghi \(6V - 3W\) lần lượt mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế 6V thì độ sáng của đèn ở :

 • A

  Mạch điện một chiều sáng mạnh hơn mạch điện xoay chiều.

 • B

  Mạch điện một chiều sáng yếu hơn mạch điện xoay chiều.

 • C

  Mạch điện một chiều sáng không đủ công suất 3W.

 • D

  Cả hai mạch điện đều sáng như nhau .

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đèn sáng đều như nhau khi mắc vào mạch điện một chiều cũng như xoay chiều

Câu 13 :

Khi cắm phích cắm vào ổ điện làm sáng đèn. Khi đó dòng điện thể hiện các tác dụng:

 • A

  Quang và hóa

 • B

  Từ và quang

 • C

  Nhiệt và quang

 • D

  Quang và cơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cắm phích cắm của bóng đèn vào ổ điện thì đèn dây tóc nóng sáng thể hiện tác dụng nhiệt và tác dụng quang của dòng điện.

Câu 14 :

Trong thí nghiệm như hình sau: Hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?

 • A

  Kim nam châm vẫn đứng yên

 • B

  Kim nam châm quay một góc \({90^0}\)

 • C

  Kim nam châm quay ngược lại

 • D

  Kim nam châm bị đẩy ra

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng tác dụng từ của dòng điện

Lực từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều

Lời giải chi tiết :

Khi đóng khóa K: đầu của nam châm điện gần cực Bắc của kim nam châm trở thành cực Nam (S) => kim nam châm bị hút vào

Đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện, đầu của nam châm điện gần cực Bắc (N) của kim nam châm trở thành cực Bắc (N) => kim nam châm bị đẩy ra.

Câu 15 :

Trong thí nghiệm như hình dưới. Hiện tượng gì xảy ra với đinh sắt khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?

 • A

  Đinh sắt vẫn bị hút như trước

 • B

  Đinh sắt quay một góc \({90^0}\)

 • C

  Đinh sắt quay ngược lại

 • D

  Đinh sắt bị đẩy ra

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng tác dụng từ của dòng điện

Lực từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều

Lời giải chi tiết :

Khi đóng khóa K: nam châm điện có từ tính => tác dụng lực từ hút đinh sắt

Đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện => nam châm điện vẫn hút đinh sắt

Câu 16 :

Có hiện tượng gì xảy ra với miếng nam châm khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào nam châm điện như hình sau:

 • A

  Miếng nam châm bị nam châm điện hút chặt

 • B

  Miếng nam châm bị nam châm điện đẩy ra

 • C

  Miếng nam châm không bị ảnh hưởng gì

 • D

  Miếng nam châm liên tục bị nam châm điện hút, đẩy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng tác dụng từ của dòng điện

Lực từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều

Lời giải chi tiết :

Khi có dòng điện xoay chiều chạy trong nam châm điện. Mỗi khi dòng điện đổi chiều thì nam châm điện đổi từ cực

Do đó, miếng nam châm liên tục bị nam châm điện hút, đẩy

Câu 17 :

Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

 • A

  Không còn tác dụng từ

 • B

  Lực từ đổi chiều

 • C

  Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi

 • D

  Tác dụng từ giảm đi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lực từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.

Câu 18 :

Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều?

 • A

  Giá trị cực đại

 • B

  Giá trị cực tiểu

 • C

  Giá trị trung bình

 • D

  Giá trị hiệu dụng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ampe kế xoay chiều chỉ giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Câu 19 :

Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện?

 • A

  Tác dụng quang

 • B

  Tác dụng nhiệt

 • C

  Tác dụng từ

 • D

  Tác dụng điện

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác dụng nhiệt của dòng điện không phụ thuộc vào chiều dòng điện.

close