Trắc nghiệm Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Các nguồn phát ánh sáng trắng là:

 • A

  mặt trời, đèn pha ôtô

 • B

  nguồn phát tia laze

 • C

  đèn LED

 • D

  đèn ống dùng trong trang trí.

Câu 2 :

Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Có thể tạo ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu vàng.

 • B

  Bút Laze khi hoạt động thì phát ra ánh sáng xanh

 • C

  Ánh sáng do đèn pha ôtô phát ra là ánh sáng vàng

 • D

  Bất kỳ nguồn sáng nào cũng phát ra ánh sáng trắng

Câu 3 :

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu:

 • A

  đỏ

 • B

  vàng

 • C

  tím

 • D

  trắng

Câu 4 :

Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh, ở phía sau tấm lọc

 • A

  ta thu được ánh sáng Màu đỏ

 • B

  ta thu được ánh sáng Màu xanh.

 • C

  tối (không có ánh sáng truyền qua)

 • D

  ta thu được ánh sáng trắng.

Câu 5 :

Chọn câu phát biểu đúng

 • A

  Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.

 • B

  Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu trắng hơn.

 • C

  Chiếu ánh sáng trắng qua bất cứ tấm lọc màu nào ta cũng được ánh sáng có màu đỏ.

 • D

  Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu trắng.

Câu 6 :

Sau tấm kính lọc màu xanh ta thu được ánh sáng màu xanh. Chùm ánh sáng chiếu vào tấm lọc là:

 • A

  ánh sáng đỏ

 • B

  ánh sáng vàng

 • C

  ánh sáng trắng

 • D

  ánh sáng từ bút laze

Câu 7 :

Tấm lọc màu có công dụng:

 • A

  chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu tấm lọc

 • B

  trộn màu ánh sáng truyền qua.

 • C

  giữ nguyên màu ánh sáng truyền qua

 • D

  ánh sáng truyền qua chuyển sang màu sáng hơn.

Câu 8 :

Chiếu lần lượt một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh qua một tấm lọc màu xanh. Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu:

 • A

  trắng

 • B

  đỏ

 • C

  xanh

 • D

  vàng

Câu 9 :

Dùng một bể nước nhỏ có các thành bên trong suốt đựng nước có pha mực đỏ, sau đó dùng đèn pin chiếu một chùm ánh sáng xuyên qua hai thành đối diện của bể nước thì ánh sáng xuyên qua bể nước có màu:

 • A

  trắng

 • B

  đỏ

 • C

  vàng

 • D

  xanh

Câu 10 :

Chọn phương án đúng

Ghép các nội dung ở cột A với cột B, ta được:

 • A

  a - 3, b - 4, c - 2, d - 1

 • B

  a - 2, b - 1, c - 3, d - 4

 • C

  a - 4, b - 3, c - 1, d - 2

 • D

  a - 3, b - 1, c - 4, d - 2

Câu 11 :

Trong các nguồn sau đây, nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?

 • A

  Bóng đèn pin đang sáng

 • B

  Bóng đèn ống thông dụng

 • C

  Một đèn LED

 • D

  Một ngôi sao

Câu 12 :

Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng màu?

 • A

  Đèn LED

 • B

  Đèn ống thông thường

 • C

  Đèn pin

 • D

  Ngọn nến

Câu 13 :

Chỉ ra câu sai. Có thể thu được ánh sáng đỏ nếu:

 • A

  Thắp sáng một đèn LED đỏ

 • B

  Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ

 • C

  Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ

 • D

  Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu tím

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các nguồn phát ánh sáng trắng là:

 • A

  mặt trời, đèn pha ôtô

 • B

  nguồn phát tia laze

 • C

  đèn LED

 • D

  đèn ống dùng trong trang trí.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có: Nguồn sáng trắng:

+ Ánh sáng Mặt trời (trừ lúc bình minh và hoàng hôn)

+ Đèn dây tóc nóng sáng (đèn pin, đèn pha ô tô…)

Câu 2 :

Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Có thể tạo ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu vàng.

 • B

  Bút Laze khi hoạt động thì phát ra ánh sáng xanh

 • C

  Ánh sáng do đèn pha ôtô phát ra là ánh sáng vàng

 • D

  Bất kỳ nguồn sáng nào cũng phát ra ánh sáng trắng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A - đúng

B - sai vì đèn Laze có nhiều loại màu khác nhau: đỏ, xanh, ...

C - sai vì ánh sáng do đèn pha ô tô phát ra là ánh sáng trắng

D - sai vì: chỉ có các nguồn: ánh sáng mặt trời (trừ lúc bình minh và hoàng hôn)  và đèn dây tóc nóng sáng (đèn pin, đèn pha ô tô…) phát ra ánh sáng trắng

Câu 3 :

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu:

 • A

  đỏ

 • B

  vàng

 • C

  tím

 • D

  trắng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có, Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ thu được ánh sáng có màu của tấm lọc

=> Chiếu ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló sẽ có màu tím

Câu 4 :

Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh, ở phía sau tấm lọc

 • A

  ta thu được ánh sáng Màu đỏ

 • B

  ta thu được ánh sáng Màu xanh.

 • C

  tối (không có ánh sáng truyền qua)

 • D

  ta thu được ánh sáng trắng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có: Chiếu ánh sáng màu qua một lọc khác màu sẽ không được ánh sáng màu đó nữa

=> Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh, ở phía sau tấm lọc sẽ tối (không có ánh sáng truyền qua)

Câu 5 :

Chọn câu phát biểu đúng

 • A

  Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.

 • B

  Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu trắng hơn.

 • C

  Chiếu ánh sáng trắng qua bất cứ tấm lọc màu nào ta cũng được ánh sáng có màu đỏ.

 • D

  Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu trắng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A - đúng

B, C - sai vì: Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ thu được ánh sáng có màu của tấm lọc

D - sai vì: Chiếu ánh sáng màu qua một lọc khác màu sẽ không được ánh sáng màu đó nữa

Câu 6 :

Sau tấm kính lọc màu xanh ta thu được ánh sáng màu xanh. Chùm ánh sáng chiếu vào tấm lọc là:

 • A

  ánh sáng đỏ

 • B

  ánh sáng vàng

 • C

  ánh sáng trắng

 • D

  ánh sáng từ bút laze

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ thu được ánh sáng có màu của tấm lọc.

+ Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó.

=> Sau tấm kính lọc màu xanh ta thu được ánh sáng màu xanh. Chùm ánh sáng chiếu vào tấm lọc có thể là ánh sáng trắng hoặc ánh sáng xanh.

Câu 7 :

Tấm lọc màu có công dụng:

 • A

  chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu tấm lọc

 • B

  trộn màu ánh sáng truyền qua.

 • C

  giữ nguyên màu ánh sáng truyền qua

 • D

  ánh sáng truyền qua chuyển sang màu sáng hơn.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tấm lọc màu có công dụng chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu tấm lọc.

Câu 8 :

Chiếu lần lượt một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh qua một tấm lọc màu xanh. Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu:

 • A

  trắng

 • B

  đỏ

 • C

  xanh

 • D

  vàng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ thu được ánh sáng có màu của tấm lọc.

+ Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó.

=> Chiếu lần lượt một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh qua một tấm lọc màu xanh. Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu xanh

Câu 9 :

Dùng một bể nước nhỏ có các thành bên trong suốt đựng nước có pha mực đỏ, sau đó dùng đèn pin chiếu một chùm ánh sáng xuyên qua hai thành đối diện của bể nước thì ánh sáng xuyên qua bể nước có màu:

 • A

  trắng

 • B

  đỏ

 • C

  vàng

 • D

  xanh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi đó, bể nước đóng vai trò là tấm lọc màu

=> Chiếu ánh sáng trắng (đèn pin) xuyên qua bể nước có màu đỏ

Câu 10 :

Chọn phương án đúng

Ghép các nội dung ở cột A với cột B, ta được:

 • A

  a - 3, b - 4, c - 2, d - 1

 • B

  a - 2, b - 1, c - 3, d - 4

 • C

  a - 4, b - 3, c - 1, d - 2

 • D

  a - 3, b - 1, c - 4, d - 2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có:

- Mặt trời, đèn pin, đèn ống, ...  là các nguồn phát ánh sáng trắng.

- Các đèn LED, các đèn ống đỏ, lục, vàng, ... là các nguồn phát ánh sáng màu

- Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu

- Ví dụ: Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ, ta sẽ thu được một chùm sáng đỏ

Câu 11 :

Trong các nguồn sau đây, nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?

 • A

  Bóng đèn pin đang sáng

 • B

  Bóng đèn ống thông dụng

 • C

  Một đèn LED

 • D

  Một ngôi sao

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đèn LED - nguồn phát ánh sáng màu

Câu 12 :

Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng màu?

 • A

  Đèn LED

 • B

  Đèn ống thông thường

 • C

  Đèn pin

 • D

  Ngọn nến

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguồn phát ánh sáng màu là đèn LED

Câu 13 :

Chỉ ra câu sai. Có thể thu được ánh sáng đỏ nếu:

 • A

  Thắp sáng một đèn LED đỏ

 • B

  Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ

 • C

  Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ

 • D

  Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu tím

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Không thể thu được ánh sáng đỏ nếu chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu tím vì khi đó, sẽ không có tia ló sau tấm lọc

close