Trắc nghiệm Bài 19. Sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiệm đối với cơ thể người?

 • A

  \(6V\)

 • B

  \(12V\)

 • C

  \(39V\)

 • D

  \(220V\)

Câu 2 :

Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện?

 • A

  Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện

 • B

  Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện

 • C

  Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45V

 • D

  Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ điện khi thay bóng đèn

Câu 3 :

Nối vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện bằng dây dẫn với đất sẽ an toàn vì:

 • A

  Luôn có dòng điện chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị này xuống đất.

 • B

  Dòng điện không khi nào chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ điện hay thiết bị điện này

 • C

  Hiệu điện thế luôn ổn định để dụng cụ hay thiết bị hoạt động bình thường

 • D

  Nếu có dòng điện chạy qua cơ thể người thì khi chạm vào vỏ kim loại thì cường độ dòng điện này rất nhỏ.

Câu 4 :

Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì:

 • A

  Dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường

 • B

  Dùng nhiều điện dễ gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng

 • C

  Giảm bớt chi phí cho gia đình, các sự cố gây tổn hại chung, bảo vệ môi trường và dành nhiều điện năng cho sản xuất

 • D

  Càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và xã hội

Câu 5 :

Cách sử dụng nào dưới đây là tiết kiệm điện năng?

 • A

  Sử dụng đèn công suất là \(100W\)

 • B

  Sử dụng thiết bị điện khi cần thiết

 • C

  Cho quạt chạy khi mọi người đi khỏi nhà

 • D

  Bật sáng tất cả các đèn trong nhà suốt đêm

Câu 6 :

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toan đối với cơ thể người?

 • A

  Nhỏ hơn hoặc bằng 40V

 • B

  Nhỏ hơn hoặc bằng 50V

 • C

  Nhỏ hơn hoặc bằng 60V

 • D

  Nhỏ hơn hoặc bằng 70V

Câu 7 :

Dòng điện có cường độ nào dưới đây nếu đi qua cơ thể người là nguy hiểm?

 • A

  40mA

 • B

  50mA

 • C

  60mA

 • D

  70mA

Câu 8 :

Việc làm nào dưới đây là không an toàn khi sử dụng điện?

 • A

  Việc sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện

 • B

  Phơi quần áo lên dây dẫn điện của gia đình

 • C

  Sử dụng hiệu điện thế 12V để làm các thí nghiệm điện

 • D

  Mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị điện

Câu 9 :

Sử dụng tiết kiệm điện năng không mang lại lợi ích nào dưới đây?

 • A

  Góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường

 • B

  Góp phần phát triển sản xuất

 • C

  Góp phần chữa các bệnh hiểm nghèo

 • D

  Góp phần làm giảm bớt các sự cố về điện

Câu 10 :

Sử dụng loại đèn nào dưới đây sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất?

 • A

  Đèn compac

 • B

  Đèn dây tóc nóng sáng

 • C

  Đèn LED (Điốt phát quang)

 • D

  Đèn ống (đèn huỳnh quang)

Câu 11 :

Một bóng đèn LED giá 40 000 đồng, có công suất 9W, thời gian thắp sáng tối đa là 16 000 giờ. Một bóng đèn compact có giá 60 000 đồng công suất 20W, có độ sáng bằng bóng đèn LED nói trên. Thời gian thắp sáng tối đa 8 000 giờ.

a. Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 16 000 giờ.

b. Tính toàn bộ chi phí ( tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 16 000 giờ. Nếu giá 1kW.h là 2 000 đồng.

c. Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn? Vì sao?

 • A
  a. A1 = 144kWh; A2 = 160kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn compact có lợi hơn.
 • B
  a. A1 = 144kWh; A2 = 160kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn LED có lợi hơn.
 • C
  a. A1 = 160kWh; A2 = 144kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn compact có lợi hơn.
 • D
  a. A1 = 160kWh; A2 = 144kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn LED có lợi hơn.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiệm đối với cơ thể người?

 • A

  \(6V\)

 • B

  \(12V\)

 • C

  \(39V\)

 • D

  \(220V\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hiệu điện thế có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người là \(220V\)

Câu 2 :

Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện?

 • A

  Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện

 • B

  Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện

 • C

  Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45V

 • D

  Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ điện khi thay bóng đèn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Việc làm an toàn khi sử dụng điện trong các việc trên là rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ điện khi thay bóng đèn.

Câu 3 :

Nối vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện bằng dây dẫn với đất sẽ an toàn vì:

 • A

  Luôn có dòng điện chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị này xuống đất.

 • B

  Dòng điện không khi nào chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ điện hay thiết bị điện này

 • C

  Hiệu điện thế luôn ổn định để dụng cụ hay thiết bị hoạt động bình thường

 • D

  Nếu có dòng điện chạy qua cơ thể người thì khi chạm vào vỏ kim loại thì cường độ dòng điện này rất nhỏ.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nối vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện bằng dây dẫn với đất sẽ an toàn vì: Nếu có dòng điện chạy qua cơ thể người thì khi chạm vào vỏ kim loại thì cường độ dòng điện này rất nhỏ.

Câu 4 :

Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì:

 • A

  Dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường

 • B

  Dùng nhiều điện dễ gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng

 • C

  Giảm bớt chi phí cho gia đình, các sự cố gây tổn hại chung, bảo vệ môi trường và dành nhiều điện năng cho sản xuất

 • D

  Càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và xã hội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì: Giảm bớt chi phí cho gia đình, các sự cố gây tổn hại chung, bảo vệ môi trường và dành nhiều điện năng cho sản xuất

Câu 5 :

Cách sử dụng nào dưới đây là tiết kiệm điện năng?

 • A

  Sử dụng đèn công suất là \(100W\)

 • B

  Sử dụng thiết bị điện khi cần thiết

 • C

  Cho quạt chạy khi mọi người đi khỏi nhà

 • D

  Bật sáng tất cả các đèn trong nhà suốt đêm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cách sử dụng tiết kiệm điện năng là: Sử dụng thiết bị điện khi cần thiết.

Câu 6 :

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toan đối với cơ thể người?

 • A

  Nhỏ hơn hoặc bằng 40V

 • B

  Nhỏ hơn hoặc bằng 50V

 • C

  Nhỏ hơn hoặc bằng 60V

 • D

  Nhỏ hơn hoặc bằng 70V

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thực hành, làm thí nghiệm với hiệu điện thế an toàn: \(U < 40V\)

Câu 7 :

Dòng điện có cường độ nào dưới đây nếu đi qua cơ thể người là nguy hiểm?

 • A

  40mA

 • B

  50mA

 • C

  60mA

 • D

  70mA

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dòng điện có cường độ 70mA nếu đi qua cơ thể người là nguy hiểm

Câu 8 :

Việc làm nào dưới đây là không an toàn khi sử dụng điện?

 • A

  Việc sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện

 • B

  Phơi quần áo lên dây dẫn điện của gia đình

 • C

  Sử dụng hiệu điện thế 12V để làm các thí nghiệm điện

 • D

  Mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị điện

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - an toàn

B - không an toàn

Câu 9 :

Sử dụng tiết kiệm điện năng không mang lại lợi ích nào dưới đây?

 • A

  Góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường

 • B

  Góp phần phát triển sản xuất

 • C

  Góp phần chữa các bệnh hiểm nghèo

 • D

  Góp phần làm giảm bớt các sự cố về điện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sử dụng tiết kiệm điện năng không góp phần chữa các bệnh hiểm nghèo

Câu 10 :

Sử dụng loại đèn nào dưới đây sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất?

 • A

  Đèn compac

 • B

  Đèn dây tóc nóng sáng

 • C

  Đèn LED (Điốt phát quang)

 • D

  Đèn ống (đèn huỳnh quang)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sử dụng đèn dây tóc nóng sáng sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất

Câu 11 :

Một bóng đèn LED giá 40 000 đồng, có công suất 9W, thời gian thắp sáng tối đa là 16 000 giờ. Một bóng đèn compact có giá 60 000 đồng công suất 20W, có độ sáng bằng bóng đèn LED nói trên. Thời gian thắp sáng tối đa 8 000 giờ.

a. Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 16 000 giờ.

b. Tính toàn bộ chi phí ( tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 16 000 giờ. Nếu giá 1kW.h là 2 000 đồng.

c. Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn? Vì sao?

 • A
  a. A1 = 144kWh; A2 = 160kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn compact có lợi hơn.
 • B
  a. A1 = 144kWh; A2 = 160kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn LED có lợi hơn.
 • C
  a. A1 = 160kWh; A2 = 144kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn compact có lợi hơn.
 • D
  a. A1 = 160kWh; A2 = 144kWh; b. T1 = 328000 đồng; T2 = 440000 đồng; c. sử dụng bóng đèn LED có lợi hơn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Điện năng: \(A=P.t\)

Lời giải chi tiết :

a. Điện năng sử dụng của bóng đèn LED là:

\({{A}_{1}}={{P}_{1}}.t=0,009.16000=144\,\,\left( kWh \right)\)

Điện năng sử dụng của bóng đèn compact là:

\({{A}_{2}}={{P}_{2}}.t=0,02.8000=160\,\,\left( kWh \right)\)

b. Đối với bóng đèn LED, số tiền phải trả là:

\({{T}_{1}}=40000+144.2000=328000\,\,\left( dong \right)\)

Đối với bóng đèn compact, trong 16 000 giờ cần 2 bóng

Số tiền phải trả khi sử dụng bóng đèn compact là:

\({{T}_{2}}=60000.2+160.2000=440000\,\,\left( dong \right)\)

c. Sử dụng bóng đèn LED có lợi hơn vì:

- Tiết kiệm được 112000 đồng cho 16 000 giờ sử dụng

- Hạn chế quá tải điện trong giờ cao điểm

- Tiết kiệm điện năng cho sản xuất

close