Trắc nghiệm Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Hiện tượng nào sau đây không phải là sự trộn các ánh sáng màu?

 • A

  Chiếu ánh sáng tím với ánh sáng vàng vào cùng một chỗ trên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có màu khác.

 • B

  Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu thích hợp lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng màu trắng.

 • C

  Chiếu ánh sáng trắng lên mặt ghi của đĩa CD  cho tia phản xạ lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.

 • D

  Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu khác nhau lần lượt lên tấm màn màu trắng. Ta lần lượt thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.

Câu 2 :

Khi trộn các ánh sáng có màu dưới đây. Trường hợp nào không tạo ra được ánh sáng trắng?

 • A

  Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp.

 • B

  Trộn ánh sáng đỏ tươi, vàng, lục lam với độ sáng thích hợp.

 • C

  Trộn ánh sáng vàng và lam với độ sáng thích hợp.

 • D

  Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp.

Câu 3 :

Khi chiếu hai ánh sáng đỏ và lục lên một tờ giấy trắng ta thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu vàng. Nếu chiếu thêm vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta sẽ thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu

 • A

  đỏ

 • B

  lục

 • C

  trắng

 • D

  lam

Câu 4 :

Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu?

 • A

  Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng

 • B

  Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng

 • C

  Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ, rồi sau đó qua kính lọc màu vàng

 • D

  Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng

Câu 5 :

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào dưới đây?

 • A

  Đỏ

 • B

  Vàng

 • C

  Da cam

 • D

  Lục

Câu 6 :

Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng ở giữa có trục quay, chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau và tô màu lần lượt là: đỏ, lục và lam. Cho vòng tròn quay thật nhanh nhìn mặt giấy ta nhận thấy có màu

 • A

  kẽ sọc đỏ và lục

 • B

  kẽ sọc đỏ và lam

 • C

  kẽ sọc lục và lam

 • D

  trắng.

Câu 7 :

Chiếu ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta thu được vệt sáng màu:

 • A

  màu đỏ

 • B

  màu vàng

 • C

  màu lục

 • D

  màu lam

Câu 8 :

Tại một điểm trên màn hình tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. Nếu ba màu này được kích thích sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

 • A

  Màu vàng

 • B

  Màu xanh da trời

 • C

  Màu hồng

 • D

  Màu trắng            

Câu 9 :

Chọn phương án sai.

 • A

  Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác

 • B

  Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy ánh sáng trắng

 • C

  Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn

 • D

  Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm.

Câu 10 :

Chọn phương án đúng.

 • A

  Chỉ có thể trộn hai ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn

 • B

  Ba màu đỏ, vàng, lục là ba màu cơ bản của ánh sáng

 • C

  Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta thấy màu đen

 • D

  Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hiện tượng nào sau đây không phải là sự trộn các ánh sáng màu?

 • A

  Chiếu ánh sáng tím với ánh sáng vàng vào cùng một chỗ trên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có màu khác.

 • B

  Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu thích hợp lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng màu trắng.

 • C

  Chiếu ánh sáng trắng lên mặt ghi của đĩa CD  cho tia phản xạ lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.

 • D

  Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu khác nhau lần lượt lên tấm màn màu trắng. Ta lần lượt thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D - là sự trộn các ánh sáng màu

C - không phải là sự trộn ánh sáng màu mà là sự phân tích ánh sáng trắng

Câu 2 :

Khi trộn các ánh sáng có màu dưới đây. Trường hợp nào không tạo ra được ánh sáng trắng?

 • A

  Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp.

 • B

  Trộn ánh sáng đỏ tươi, vàng, lục lam với độ sáng thích hợp.

 • C

  Trộn ánh sáng vàng và lam với độ sáng thích hợp.

 • D

  Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D - tạo ra ánh sáng trắng

C - không tạo ra ánh sáng trắng

Câu 3 :

Khi chiếu hai ánh sáng đỏ và lục lên một tờ giấy trắng ta thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu vàng. Nếu chiếu thêm vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta sẽ thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu

 • A

  đỏ

 • B

  lục

 • C

  trắng

 • D

  lam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi trộn các ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam với nhau =>  ánh sáng trắng.

Câu 4 :

Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu?

 • A

  Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng

 • B

  Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng

 • C

  Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ, rồi sau đó qua kính lọc màu vàng

 • D

  Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cách tạo ra rự trộn các ánh sáng màu: Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy

Câu 5 :

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào dưới đây?

 • A

  Đỏ

 • B

  Vàng

 • C

  Da cam

 • D

  Lục

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu da cam

Câu 6 :

Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng ở giữa có trục quay, chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau và tô màu lần lượt là: đỏ, lục và lam. Cho vòng tròn quay thật nhanh nhìn mặt giấy ta nhận thấy có màu

 • A

  kẽ sọc đỏ và lục

 • B

  kẽ sọc đỏ và lam

 • C

  kẽ sọc lục và lam

 • D

  trắng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi đó, do sự lưu ảnh của mắt, các màu đỏ, lục và lam được trộn lại với nhau => màu trắng

Câu 7 :

Chiếu ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta thu được vệt sáng màu:

 • A

  màu đỏ

 • B

  màu vàng

 • C

  màu lục

 • D

  màu lam

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi trộn các ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta được màu vàng

Câu 8 :

Tại một điểm trên màn hình tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. Nếu ba màu này được kích thích sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

 • A

  Màu vàng

 • B

  Màu xanh da trời

 • C

  Màu hồng

 • D

  Màu trắng            

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nếu cả ba màu này được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu trắng

Câu 9 :

Chọn phương án sai.

 • A

  Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác

 • B

  Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy ánh sáng trắng

 • C

  Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn

 • D

  Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - đúng

B - sai vì: Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen.

Câu 10 :

Chọn phương án đúng.

 • A

  Chỉ có thể trộn hai ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn

 • B

  Ba màu đỏ, vàng, lục là ba màu cơ bản của ánh sáng

 • C

  Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta thấy màu đen

 • D

  Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A - sai vì: Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.

B - sai vì: Ba màu đỏ, lục và lam là ba màu cơ bản

C - sai vì: Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta cũng được ánh sáng trắng.

D - đúng

close