Trắc nghiệm Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Khi thấy vật màu trắng thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu:

 • A

  đỏ

 • B

  xanh

 • C

  vàng

 • D

  trắng

Câu 2 :

Chọn phát biểu đúng

 • A

  Khi nhìn thấy vật có màu nào (trừ vật đen) thì có ánh sáng màu đó đi vào mắt ta.

 • B

  Tấm lọc màu nào thì hấp thụ tốt ánh sáng màu đó.

 • C

  Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu vàng ta thu được ánh sáng trắng.

 • D

  Các đèn LED phát ra ánh sáng trắng.

Câu 3 :

Khi nhìn thấy vật màu đen thì

 • A

  ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng trắng

 • B

  ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng xanh.

 • C

  ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng đỏ

 • D

  không có ánh sáng từ vật truyền tới mắt

Câu 4 :

Chọn câu đúng.

 • A

  Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ

 • B

  Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng

 • C

  Mái tóc đen ở đâu cũng thấy là mái tóc đen

 • D

  Hộp bút màu xanh để trong phòng tối vẫn thấy màu xanh

Câu 5 :

Ca dao có câu:

“Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?”

Tại sao trong nước lại có ánh trăng vàng?

 • A

  Mặt nước có tác dụng như một thấu kính, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

 • B

  Mặt nước có tác dụng như một lăng kính, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

 • C

  Mặt nước có tác dụng như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

 • D

  Mặt nước có tác dụng như một gương cầu, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

Câu 6 :

Chọn phương án đúng?

 • A

  Vật có màu trắng chỉ có khả năng tán xạ ánh trắng

 • B

  Vật có màu nào thì tán xạ yếu ánh sáng màu đó

 • C

  Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng các màu khác

 • D

  Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng nào

Câu 7 :

Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đỏ đó chắc chắn không phải là chiếc áo màu:

 • A

  trắng

 • B

  đỏ

 • C

  hồng

 • D

  tím

Câu 8 :

Dưới ánh sáng đỏ và dưới ánh sáng lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu:

 • A

  đỏ

 • B

  vàng

 • C

  lục

 • D

  xanh thẫm, tím hoặc đen

Câu 9 :

Dưới ánh sáng trắng, trên một bức tranh vẽ chiếc ô tô, ta thấy: lốp xe màu đen, người lái mặc áo trắng, đội mũ xám, đầu ô tô có cắm một lá cờ đỏ. Dưới ánh sáng đỏ, các vật đó sẽ có màu gì?

 • A

  Phương án A

 • B

  Phương án B

 • C

  Phương án C

 • D

  Phương án D

Câu 10 :

Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?

 • A

  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu đỏ

 • B

  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu lục

 • C

  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu vàng

 • D

  Ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục, ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ

Câu 11 :

Ghép mỗi phần a, b, c,d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

 • A

  \(a \to 3,b \to 1,c \to 4,d \to 2\)

 • B

  \(a \to 3,b \to 4,c \to 1,d \to 2\)

 • C

  \(a \to 2,b \to 3,c \to 4,d \to 1\)

 • D

  \(a \to 2,b \to 1,c \to 4,d \to 3\)

Câu 12 :

Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • A

  \(a \to 4,b \to 2,c \to 3,d \to 1\)

 • B

  \(a \to 4,b \to 3,c \to 1,d \to 2\)

 • C

  \(a \to 1,b \to 2,c \to 4,d \to 3\)

 • D

  \(a \to 1,b \to 4,c \to 2,d \to 3\)

Câu 13 :

Nhìn một ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy gì?

 • A
  Màu gần như đen
 • B
  Màu đỏ
 • C
  Màu xanh
 • D
  Màu trắng
Câu 14 :

Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối

 • A
  hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng. 
 • B
  hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.
 • C
  tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng.  
 • D
  tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi thấy vật màu trắng thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu:

 • A

  đỏ

 • B

  xanh

 • C

  vàng

 • D

  trắng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật.

=> Khi thấy vật màu trắng thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu trắng

Câu 2 :

Chọn phát biểu đúng

 • A

  Khi nhìn thấy vật có màu nào (trừ vật đen) thì có ánh sáng màu đó đi vào mắt ta.

 • B

  Tấm lọc màu nào thì hấp thụ tốt ánh sáng màu đó.

 • C

  Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu vàng ta thu được ánh sáng trắng.

 • D

  Các đèn LED phát ra ánh sáng trắng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật.

=> A - đúng

B, C, D - sai

Câu 3 :

Khi nhìn thấy vật màu đen thì

 • A

  ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng trắng

 • B

  ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng xanh.

 • C

  ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng đỏ

 • D

  không có ánh sáng từ vật truyền tới mắt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng từ vật truyền tới mắt

Câu 4 :

Chọn câu đúng.

 • A

  Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ

 • B

  Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng

 • C

  Mái tóc đen ở đâu cũng thấy là mái tóc đen

 • D

  Hộp bút màu xanh để trong phòng tối vẫn thấy màu xanh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D - sai vì:

+ Vật có màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.

+ Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

C - đúng vì: Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nà nên mái tóc đen ở đâu cũng thấy là mái tóc đen.

Câu 5 :

Ca dao có câu:

“Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?”

Tại sao trong nước lại có ánh trăng vàng?

 • A

  Mặt nước có tác dụng như một thấu kính, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

 • B

  Mặt nước có tác dụng như một lăng kính, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

 • C

  Mặt nước có tác dụng như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

 • D

  Mặt nước có tác dụng như một gương cầu, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mặt nước có tác dụng như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước. Vì vậy trong nước có ánh trăng

Câu 6 :

Chọn phương án đúng?

 • A

  Vật có màu trắng chỉ có khả năng tán xạ ánh trắng

 • B

  Vật có màu nào thì tán xạ yếu ánh sáng màu đó

 • C

  Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng các màu khác

 • D

  Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng nào

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

- Vật có màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.

- Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

- Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.

=> Các phương án:

A, B, C - sai

D - đúng

Câu 7 :

Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đỏ đó chắc chắn không phải là chiếc áo màu:

 • A

  trắng

 • B

  đỏ

 • C

  hồng

 • D

  tím

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có: Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ tức là áo đó phải có màu tán xạ mạnh được màu đỏ.

Mà ta biết:

+ Áo màu đỏ thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đỏ

+ Áo màu trắng thì tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu

+ Áo màu hồng thì tán xạ một phần ánh sáng màu đỏ

+ Áo màu tím thì tán xạ mạnh ánh sáng màu tím và tán xạ kém ánh sáng màu đỏ

=> Do đó, dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đó chắc chắn không phải là chiếc áo màu tím

Câu 8 :

Dưới ánh sáng đỏ và dưới ánh sáng lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu:

 • A

  đỏ

 • B

  vàng

 • C

  lục

 • D

  xanh thẫm, tím hoặc đen

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dưới ánh sáng đỏ và dưới ánh sáng lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen.

 Vậy dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu xanh thẫm, tím hoặc đen

Câu 9 :

Dưới ánh sáng trắng, trên một bức tranh vẽ chiếc ô tô, ta thấy: lốp xe màu đen, người lái mặc áo trắng, đội mũ xám, đầu ô tô có cắm một lá cờ đỏ. Dưới ánh sáng đỏ, các vật đó sẽ có màu gì?

 • A

  Phương án A

 • B

  Phương án B

 • C

  Phương án C

 • D

  Phương án D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dưới ánh sáng đỏ, các vật đó sẽ có màu:

+ Chiếc lốp có màu đen vì màu đen không tán xạ bất cứ ánh sáng màu nào

+ Áo người lái có màu đỏ vì màu trắng tán xạ tất cả các ánh sáng màu

+ Mũ có màu đen vì màu xám tán xạ rất kém ánh sáng đỏ

+ Lá cờ có màu đỏ vì màu đỏ tán xạ ánh sáng màu đỏ

Câu 10 :

Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?

 • A

  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu đỏ

 • B

  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu lục

 • C

  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu vàng

 • D

  Ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục, ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy có màu vàng vì sự trộn ánh sáng của hai màu lục và đỏ cho ra màu vàng.

Câu 11 :

Ghép mỗi phần a, b, c,d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

 • A

  \(a \to 3,b \to 1,c \to 4,d \to 2\)

 • B

  \(a \to 3,b \to 4,c \to 1,d \to 2\)

 • C

  \(a \to 2,b \to 3,c \to 4,d \to 1\)

 • D

  \(a \to 2,b \to 1,c \to 4,d \to 3\)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các phần được ghép tương ứng là:

+ Ta nhìn thấy một vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật tới mắt

+ Màu sắc của các vật mà ta thường nói hàng ngày là màu sắc của chúng dưới ánh sáng trắng

+ Tuy nhiên, màu sắc các vật mà ta thấy được phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng chiếu vào vật đó

+ Một vật màu đỏ, đặt dưới ánh sáng lục sẽ có màu đen

Câu 12 :

Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • A

  \(a \to 4,b \to 2,c \to 3,d \to 1\)

 • B

  \(a \to 4,b \to 3,c \to 1,d \to 2\)

 • C

  \(a \to 1,b \to 2,c \to 4,d \to 3\)

 • D

  \(a \to 1,b \to 4,c \to 2,d \to 3\)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các phần được ghép tương ứng là:

+ Các vật không phát sáng thì không phải là các nguồn sáng. Ta nhìn được chúng vì chúng tán xạ ánh sáng từ các nơi chiếu đến

+ Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật rất khác nhau nên dưới ánh sáng trắng, mỗi vật có một màu nhất định

+ Vật màu đỏ thì tán xạ tốt ánh sáng đỏ, nhưng tán xạ kém ánh sáng có màu khác

+ Vật màu đen không tán xạ bất kì một ánh sáng màu nào

Câu 13 :

Nhìn một ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy gì?

 • A
  Màu gần như đen
 • B
  Màu đỏ
 • C
  Màu xanh
 • D
  Màu trắng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác

Lời giải chi tiết :

Cách giải:

Nhìn một ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy màu gần như đen

Câu 14 :

Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối

 • A
  hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng. 
 • B
  hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.
 • C
  tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng.  
 • D
  tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Những vật hấp thụ tốt tia nhiệt là những vật sẫm màu, bề mặt sần sùi

Lời giải chi tiết :

Cách giải:

Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.

close