Trắc nghiệm Bài 25. Sự nhiễm điện của sắt, thép - Nam châm điện - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Khi đặt sắt, thép, niken, côban hay các vật liệu từ khác đặt trong từ trường thì:

 • A

  Bị nhiễm điện

 • B

  Bị nhiễm từ

 • C

  Mất hết từ tính

 • D

  Giữ được từ tính lâu dài

Câu 2 :

Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt nó vào trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?

 • A

  Thanh thép bị nóng lên

 • B

  Thanh thép bị phát sáng

 • C

  Thanh thép bị đẩy ra khỏi ống dây

 • D

  Thanh thép trở thành một nam châm

Câu 3 :

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu?

 • A

  Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa

 • B

  Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa

 • C

  Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một đầu của nam châm điện mạnh trong thời gian dài, rồi đưa ra xa

 • D

  Một lõi sắt non được đặt trong lòng một cuộn dây có dòng điện với cường độ lớn trong một thời gian dài, rồi đưa ra xa

Câu 4 :

Các nam châm điện được mô tả như hình sau:

Hãy cho biết nam châm nào mạnh hơn:

 • A

   Nam châm a

 • B

  Nam châm c

 • C

  Nam châm b

 • D

   Nam châm e

Câu 5 :

Nam châm điện có cấu tạo gồm:

 • A

  Nam châm vĩnh cửu và lõi sắt non

 • B

  Cuộn dây dẫn và lõi sắt non

 • C

  Cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu

 • D

  Nam châm

Câu 6 :

Chọn phương án đúng.

 • A

  Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây thì lực từ của nam châm điện giảm

 • B

  Tăng số vòng dây của cuộn dây thì lực từ của nam châm điện giảm

 • C

   Lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây

 • D

  Sau khi bị nhiễm từ thì cả sắt non và thép đều không giữ được từ tính lâu dài

Câu 7 :

Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?

 • A

  Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non

 • B

  Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu

 • C

  Vì dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.

 • D

  Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi

Câu 8 :

Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?

 • A

  Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng

 • B

  Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng

 • C

  Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây

 • D

  Tăng đường kính và chiều dài của ống dây

Câu 9 :

Khi đặt một thanh sắt non vào trong một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành một nam châm. Hướng Băc Nam của nam châm mới được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống dây thì:

 • A

  Ngược hướng

 • B

  Vuông góc

 • C

  Cùng hướng

 • D

  Tạo thành một góc \({45^0}\)

Câu 10 :

Nam châm điện gồm một cuộn dây dẫn quấn xung quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua.

Nếu ngắt dòng điện:

 • A

  Lõi sắt non có từ tính tạo ra từ trường mạnh, có thể hút được sắt, thép, ...

 • B

  Lõi sắt non có từ tính tạo ra từ trường yếu, không thể hút được sắt, thép, ...

 • C

  Lõi sắt non không có từ tính, có thể hút được sắt, thép, ...

 • D

  Lõi sắt non không có từ tính, không thể hút được sắt, thép, ...

Câu 11 :

Một số kẹp giấy bằng sắt bị hút vào các cực của thanh nam châm như hình sau:

Các kẹp sắt này có trở thành nam châm không?

 • A

  Không, các kẹp sắt chỉ là các kẹp sắt không trở thành nam châm được

 • B

  Không xác định được các kẹp sắt có trở thành nam châm không

 • C

  Có, vì các kẹp sắt gắn vào nam châm lại có thể hút được các kẹp sắt khác thành một chuỗi các kẹp

 • D

  Thiếu dữ kiện để có thể kết luận kẹp sắt có thể trở thành nam châm hay không

Câu 12 :

Quan sát hiện tượng và chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:     

    

       

 • A
  Bên trái ống dây là cực từ Bắc, bên phải ống dây là cực từ Nam
 • B
  Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều đi từ phải sang trái
 • C
  Chốt B là cực dương, chốt A là cực âm
 • D
  Cả A, B và C đều đúng
Câu 13 :

Khi đặt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành nột nam châm. Hướng Bắc Nam của nam châm mới được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống dây thì:

 • A
  Cùng hướng
 • B
  Ngược hướng
 • C
  Vuông góc
 • D
  Tạo thành góc 450
Câu 14 :

Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?

 • A
  Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng
 • B
  Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng
 • C
  Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây
 • D
  Tăng đường kính và chiều dài của ống dây
Câu 15 :

Các nam châm điện được mô tả như hình sau. Hãy cho biết nam châm nào mạnh hơn?

 • A
  Nam châm a
 • B
  Nam châm c
 • C
  Nam châm b
 • D
  Nam châm e
Câu 16 :

Bốn nam châm điện cùng kích thước, có số vòng dây n và cường độ dòng điện I chạy qua ống dây có độ lớn:

Nam châm I:   n = 500vòng, I = 2A

Nam châm II:  n = 200vòng, I = 2.5A

Nam châm III:  n = 500vòng, I = 4A

Nam châm IV: n = 400vòng, I = 2,5A

Nam châm điện có lực từ mạnh nhất là:

 • A
  nam châm I           
 • B
  nam châm II
 • C
  nam châm III
 • D
  nam châm IV

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi đặt sắt, thép, niken, côban hay các vật liệu từ khác đặt trong từ trường thì:

 • A

  Bị nhiễm điện

 • B

  Bị nhiễm từ

 • C

  Mất hết từ tính

 • D

  Giữ được từ tính lâu dài

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sắt, thép, niken, côban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường, đều bị nhiễm từ.

Câu 2 :

Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt nó vào trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?

 • A

  Thanh thép bị nóng lên

 • B

  Thanh thép bị phát sáng

 • C

  Thanh thép bị đẩy ra khỏi ống dây

 • D

  Thanh thép trở thành một nam châm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi đặt trong từ trường thì lõi sắt, thép bị nhiễm từ và trở thành một nam châm nữa.

Câu 3 :

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu?

 • A

  Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa

 • B

  Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa

 • C

  Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một đầu của nam châm điện mạnh trong thời gian dài, rồi đưa ra xa

 • D

  Một lõi sắt non được đặt trong lòng một cuộn dây có dòng điện với cường độ lớn trong một thời gian dài, rồi đưa ra xa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có, sau khi bị nhiễm từ thì sắt non không giữ được từ tính lâu dài còn thép thì giữ được từ tính lâu dài.

=> Trường hợp vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu: Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa

Câu 4 :

Các nam châm điện được mô tả như hình sau:

Hãy cho biết nam châm nào mạnh hơn:

 • A

   Nam châm a

 • B

  Nam châm c

 • C

  Nam châm b

 • D

   Nam châm e

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nam châm nào có dòng điện càng lớn và số vòng dây càng nhiều thì nam châm đó càng mạnh

Từ hình ta thấy, nam châm e mạnh nhất

Câu 5 :

Nam châm điện có cấu tạo gồm:

 • A

  Nam châm vĩnh cửu và lõi sắt non

 • B

  Cuộn dây dẫn và lõi sắt non

 • C

  Cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu

 • D

  Nam châm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu tạo của nam châm điện gồm: Cuộn dây dẫn, lõi sắt non

Câu 6 :

Chọn phương án đúng.

 • A

  Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây thì lực từ của nam châm điện giảm

 • B

  Tăng số vòng dây của cuộn dây thì lực từ của nam châm điện giảm

 • C

   Lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây

 • D

  Sau khi bị nhiễm từ thì cả sắt non và thép đều không giữ được từ tính lâu dài

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A - sai vì : Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây thì lực từ của nam châm điện tăng

B - sai vì: Tăng số vòng dây của cuộn dây thì lực từ của nam châm điện tăng

C - đúng

D - sai vì: Sau bị đã bị nhiễm từ, sắt non không giữ được từ tính lâu dài, còn thép thì giữ được từ tính lâu dài

Câu 7 :

Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?

 • A

  Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non

 • B

  Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu

 • C

  Vì dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.

 • D

  Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà làm bằng sắt non vì:

+ Khi ngắt điện qua ống dây, lõi thép vẫn có từ tính => vẫn hút được sắt thép

Khi đó nam châm trở thành nam châm vĩnh cửu và không đáp ứng được yêu cầu của nam châm điện

Câu 8 :

Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?

 • A

  Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng

 • B

  Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng

 • C

  Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây

 • D

  Tăng đường kính và chiều dài của ống dây

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để làm tăng lực từ của nam châm điện => dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng

Câu 9 :

Khi đặt một thanh sắt non vào trong một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành một nam châm. Hướng Băc Nam của nam châm mới được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống dây thì:

 • A

  Ngược hướng

 • B

  Vuông góc

 • C

  Cùng hướng

 • D

  Tạo thành một góc \({45^0}\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hướng Bắc Nam của nam châm mơi được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống dây thì cùng hướng

Câu 10 :

Nam châm điện gồm một cuộn dây dẫn quấn xung quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua.

Nếu ngắt dòng điện:

 • A

  Lõi sắt non có từ tính tạo ra từ trường mạnh, có thể hút được sắt, thép, ...

 • B

  Lõi sắt non có từ tính tạo ra từ trường yếu, không thể hút được sắt, thép, ...

 • C

  Lõi sắt non không có từ tính, có thể hút được sắt, thép, ...

 • D

  Lõi sắt non không có từ tính, không thể hút được sắt, thép, ...

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có, sau khi đã bị nhiễm từ, sắt non không giữ được từ tính lâu dài, còn thép thì giữ được từ tính lâu dài

Dẫn đến:

+ Khi có dòng điện chạy trong ống dây, trong lõi sắt non có từ tính tạo ra từ trường mạnh, có thể hút được sắt, thép, ...

+ Khi không có dòng điện chạy trong ống dây, trong lõi sắt non không có từ tính và không thể hút được sắt, thép,...

Câu 11 :

Một số kẹp giấy bằng sắt bị hút vào các cực của thanh nam châm như hình sau:

Các kẹp sắt này có trở thành nam châm không?

 • A

  Không, các kẹp sắt chỉ là các kẹp sắt không trở thành nam châm được

 • B

  Không xác định được các kẹp sắt có trở thành nam châm không

 • C

  Có, vì các kẹp sắt gắn vào nam châm lại có thể hút được các kẹp sắt khác thành một chuỗi các kẹp

 • D

  Thiếu dữ kiện để có thể kết luận kẹp sắt có thể trở thành nam châm hay không

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Có thể khẳng định các kẹp sắt này đã trở thành nam châm.

Vì các kẹp sắt gắn vào nam châm lại có thể hút được các kẹp khác thành một chuỗi các kẹp.

Câu 12 :

Quan sát hiện tượng và chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:     

    

       

 • A
  Bên trái ống dây là cực từ Bắc, bên phải ống dây là cực từ Nam
 • B
  Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều đi từ phải sang trái
 • C
  Chốt B là cực dương, chốt A là cực âm
 • D
  Cả A, B và C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Khi hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên thì đẩy nhau, các từ cực khác tên thì hút nhau.

- Quy tắc xác định chiều của các đường sức từ: Ở bên ngoài thanh nam châm các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam

- Quy tắc bàn tay phải: Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay giữa chỉ chiều của dòng điện chạy quay các vòng dây của ống dây, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ bên trong lòng ống dây

Lời giải chi tiết :

Cách giải:

- Cực Bắc của kim nam châm bị hút về phía cực ở phía đầu B của nam châm điện → Bên phải ống dây là từ cực Nam → Bên trái của ống dây là từ cực Bắc

- Quy tắc xác định chiều của các đường sức từ: Ở bên ngoài thanh nam châm các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam → Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều đi từ phải sang trái.

- Quy tắc bàn tay phải: Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay giữa chỉ chiều của dòng điện chạy quay các vòng dây của ống dây, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ bên trong lòng ống dây → Chốt B là cực dương, chốt A là cực âm

Câu 13 :

Khi đặt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành nột nam châm. Hướng Bắc Nam của nam châm mới được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống dây thì:

 • A
  Cùng hướng
 • B
  Ngược hướng
 • C
  Vuông góc
 • D
  Tạo thành góc 450

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện

- Khi ngắt điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép vẫn giữ được từ tính.

- Sở dĩ lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây vì khi đặt trong từ trường thì lõi sắt, thép bị nhiễm từ và trở thành một nam châm nữa

Lời giải chi tiết :

Cách giải:

Do sắt non bị nhiễm từ của ống dây do đó nếu đầu nào của ống dây là cực gì thì thanh sắt non sẽ có cực tính đó.

→ Khi đặt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành nột nam châm. Hướng Bắc Nam của nam châm mới được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống dây thì cùng hướng

Câu 14 :

Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?

 • A
  Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng
 • B
  Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng
 • C
  Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây
 • D
  Tăng đường kính và chiều dài của ống dây

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây.

Lời giải chi tiết :

Cách giải:

Các cách để tăng lực từ của nam châm điện:

+ Giữ nguyên số vòng dây quấn và tăng cường độ dòng điện

+ Giữ nguyên cường độ dòng điện và tăng số vòng dây quấn

+ Tăng cả cường độ dòng điện và số vòng dây quấn.

→ Tăng số vòng dây quấn bằng cách dùng dây dẫn nhỏ quấn thành nhiều vòng làm tăng được lực từ của nam châm điện

Câu 15 :

Các nam châm điện được mô tả như hình sau. Hãy cho biết nam châm nào mạnh hơn?

 • A
  Nam châm a
 • B
  Nam châm c
 • C
  Nam châm b
 • D
  Nam châm e

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây.

Lời giải chi tiết :

Cách giải:

Nam châm nào có dòng điện càng lớn và số vòng dây càng nhiều thì nam châm đó càng mạnh

→ Nam châm e có I  = 2A, n = 750 mạnh hơn các nam châm còn lại

Câu 16 :

Bốn nam châm điện cùng kích thước, có số vòng dây n và cường độ dòng điện I chạy qua ống dây có độ lớn:

Nam châm I:   n = 500vòng, I = 2A

Nam châm II:  n = 200vòng, I = 2.5A

Nam châm III:  n = 500vòng, I = 4A

Nam châm IV: n = 400vòng, I = 2,5A

Nam châm điện có lực từ mạnh nhất là:

 • A
  nam châm I           
 • B
  nam châm II
 • C
  nam châm III
 • D
  nam châm IV

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây

Lời giải chi tiết :

Nam châm III:  n = 500vòng, I = 4A có lực từ mạnh nhất.

close