Trắc nghiệm Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác dụng nào sau đây không phải do ánh sáng gây ra?

 • A

  Tác dụng nhiệt

 • B

  Tác dụng quang điện

 • C

  Tác dụng từ

 • D

  Tác dụng sinh học.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Ánh sáng có tác dụng nhiệt khi năng lượng ánh sáng biến thành

 • A

  điện năng

 • B

  nhiệt năng

 • C

  cơ năng

 • D

  hóa năng

Câu 3 :

Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối

 • A

  hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng

 • B

  hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.

 • C

  tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng

 • D

  tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.

Câu 4 :

Chọn phương án sai. Các việc chứng tỏ tác dụng nhiệt của ánh sáng là:

 • A

  Phơi quần áo, phơi thóc

 • B

  Làm muối

 • C

  Sưởi ấm về mùa đông

 • D

  Quang hợp của cây

Câu 5 :

Công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

 • A

  Đưa một chậu cây cảnh ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm

 • B

  Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng

 • C

  Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to

 • D

  Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động

Câu 6 :

Hiện tượng nào sau đây biểu hiện tác dụng sinh học của ánh sáng?

 • A

  Ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể sẽ làm cho cơ thể nóng lên.

 • B

  Ánh sáng chiếu vào một hỗn hợp khí clo và khí hiđro đựng trong một ống nghiệm có thể gây ra sự nổ.

 • C

  Ánh sáng chiếu vào một pin quang điện sẽ làm cho nó phát điện.

 • D

  Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào cơ thể trẻ em sẽ chống được bệnh còi xương.

Câu 7 :

Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?

 • A

  Nhiệt và sinh học

 • B

  Nhiệt và quang điện

 • C

  Sinh học và quang điện

 • D

  Chỉ gẩy ra tác dụng nhiệt

Câu 8 :

Trong tác dụng sinh học của ánh sáng. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  Quang năng

 • C

  Năng lượng cần thiết

 • D

  Cơ năng

Câu 9 :

Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta đã sử dụng những tác dụng gì của ánh nắng Mặt Trời?

 • A

  Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng nhiệt

 • B

  Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng sinh học

 • C

  Đối với người già thì sử dụng tác dụng nhiệt, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng sinh học

 • D

  Đối với người già thì sử dụng tác sinh học, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng nhiệt

Câu 10 :

Trong pin. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  Quang năng

 • C

  Năng lượng điện

 • D

  Cơ năng

Câu 11 :

Ánh sáng chiếu vào bộ pin Mặt Trời lắp trên một máy tính bỏ túi sẽ gây ra những tác dụng gì?

 • A

  Chỉ gây tác dụng nhiệt

 • B

  Chỉ gây tác dụng quang điện

 • C

  Gây ra đồng thời tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện

 • D

  Không gây ra tác dụng nào cả

Câu 12 :

Trong tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện của ánh sáng thì có những biến đổi năng lượng nào?

 • A

  A

 • B

  B

 • C

  C

 • D

  D

Câu 13 :

Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để hoàn thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

 • A

  \(a \to 3,b \to 4,c \to 1,d \to 2\)

 • B

  \(a \to 1,b \to 3,c \to 2,d \to 4\)

 • C

  \(a \to 2,b \to 3,c \to 4,d \to 1\)

 • D

  \(a \to 4,b \to 1,c \to 2,d \to 3\)

Câu 14 :

Hình vẽ mô tả sự:

 • A
  Trộn các ánh sáng trắng bằng lăng kính
 • B
  Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
 • C
  Nhuộm màu cho ánh sáng trắng bằng lăng kính
 • D
  Tán xạ ánh sáng trắng của lăng kính
Câu 15 :

Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?

 • A
  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu đỏ.
 • B
  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu lục
 • C
  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu vàng.
 • D

  Ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục, ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ.

Câu 16 :

Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng màu lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy, dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu:

 • A
  đỏ
 • B
  vàng.
 • C
  lục
 • D
  xanh thẫm, tím hoặc đen
Câu 17 :

Tại mỗi điểm trên màn hình của một tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. Hỏi nếu cả ba hạt đều được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

 • A
  Màu vàng
 • B
  Màu xanh da trời.
 • C
  Màu hồng.
 • D
  Màu trắng.
Câu 18 :

Hãy làm thí nghiệm sau để có thể trả lời câu hỏi của bài. Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn LED lục vào mặt ghi của một đĩa CD rồi quan sát ánh sáng phản xạ từ mặt đĩa theo đủ mọi phía (hình vẽ). Ta sẽ thấy những ánh sáng màu gì?

 

 • A
  Chỉ thấy ánh sáng màu lục
 • B
  Thấy các ánh sáng có đủ mọi màu.
 • C
  Không thấy có ánh sáng
 • D
  Các câu A, B, C đều sai.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác dụng nào sau đây không phải do ánh sáng gây ra?

 • A

  Tác dụng nhiệt

 • B

  Tác dụng quang điện

 • C

  Tác dụng từ

 • D

  Tác dụng sinh học.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có: Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện

=> Tác dụng từ không phải do ánh sáng gây ra

Câu 2 :

Ánh sáng có tác dụng nhiệt khi năng lượng ánh sáng biến thành

 • A

  điện năng

 • B

  nhiệt năng

 • C

  cơ năng

 • D

  hóa năng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng có tác dụng nhiệt khi năng lượng ánh sáng biến thành nhiệt năng

Câu 3 :

Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối

 • A

  hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng

 • B

  hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.

 • C

  tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng

 • D

  tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong tác dụng nhiệt của ánh sáng thì các vật có màu tối hấp thụ năng lượng ánh sáng mạnh hơn các vật có màu sáng.

=> Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng

Câu 4 :

Chọn phương án sai. Các việc chứng tỏ tác dụng nhiệt của ánh sáng là:

 • A

  Phơi quần áo, phơi thóc

 • B

  Làm muối

 • C

  Sưởi ấm về mùa đông

 • D

  Quang hợp của cây

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - là các việc ứng dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng

D - sử dụng tác dụng sinh học của ánh sáng

Câu 5 :

Công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

 • A

  Đưa một chậu cây cảnh ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm

 • B

  Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng

 • C

  Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to

 • D

  Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Việc phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to là sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng

Câu 6 :

Hiện tượng nào sau đây biểu hiện tác dụng sinh học của ánh sáng?

 • A

  Ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể sẽ làm cho cơ thể nóng lên.

 • B

  Ánh sáng chiếu vào một hỗn hợp khí clo và khí hiđro đựng trong một ống nghiệm có thể gây ra sự nổ.

 • C

  Ánh sáng chiếu vào một pin quang điện sẽ làm cho nó phát điện.

 • D

  Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào cơ thể trẻ em sẽ chống được bệnh còi xương.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng: Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào cơ thể trẻ em sẽ chống được bệnh còi xương biểu hiện tác dụng sinh học của ánh sáng.

Câu 7 :

Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?

 • A

  Nhiệt và sinh học

 • B

  Nhiệt và quang điện

 • C

  Sinh học và quang điện

 • D

  Chỉ gẩy ra tác dụng nhiệt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra tác dụng nhiệt và tác dụng sinh học.

Câu 8 :

Trong tác dụng sinh học của ánh sáng. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  Quang năng

 • C

  Năng lượng cần thiết

 • D

  Cơ năng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng.

Trong tác dụng này, năng lượng ánh sáng đã biến thành các dạng năng lượng cần thiết cho cơ thể sinh vật.

Câu 9 :

Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta đã sử dụng những tác dụng gì của ánh nắng Mặt Trời?

 • A

  Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng nhiệt

 • B

  Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng sinh học

 • C

  Đối với người già thì sử dụng tác dụng nhiệt, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng sinh học

 • D

  Đối với người già thì sử dụng tác sinh học, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng nhiệt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em thì cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng sinh học của ánh nắng Mặt Trời

Câu 10 :

Trong pin. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  Quang năng

 • C

  Năng lượng điện

 • D

  Cơ năng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong tác dụng quang điện của ánh sáng, năng lượng ánh sáng đã biến thành năng lượng lượng điện

Câu 11 :

Ánh sáng chiếu vào bộ pin Mặt Trời lắp trên một máy tính bỏ túi sẽ gây ra những tác dụng gì?

 • A

  Chỉ gây tác dụng nhiệt

 • B

  Chỉ gây tác dụng quang điện

 • C

  Gây ra đồng thời tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện

 • D

  Không gây ra tác dụng nào cả

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng chiếu vào bộ pin Mặt Trời lắp trên một máy tính bỏ túi sẽ gây ra đồng thời tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện

Câu 12 :

Trong tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện của ánh sáng thì có những biến đổi năng lượng nào?

 • A

  A

 • B

  B

 • C

  C

 • D

  D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ Sự biến đổi năng lượng trong tác dụng nhiệt là quang năng thành nhiệt năng

+ Sự biến đổi năng lượng trong tác dụng quang điện là quang năng thành điện năng

Câu 13 :

Ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B để hoàn thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

 • A

  \(a \to 3,b \to 4,c \to 1,d \to 2\)

 • B

  \(a \to 1,b \to 3,c \to 2,d \to 4\)

 • C

  \(a \to 2,b \to 3,c \to 4,d \to 1\)

 • D

  \(a \to 4,b \to 1,c \to 2,d \to 3\)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung mỗi cột được ghép tương ứng là:

+ Trong các tác dụng của ánh sáng thì quang năng được biến thành các dạng năng lượng khác

+ Trong các tác dụng nhiệt của ánh sáng thì quang năng được biến thành nhiệt năng

+ Trong tác dụng sinh học của ánh sáng thì quang năng được biến thành năng lượng cần thiết cho các quá trình biến đổi trong thực vật và động vật

+ Trong tác dụng quang điện của ánh sáng thì quang năng được biến thành điện năng

Câu 14 :

Hình vẽ mô tả sự:

 • A
  Trộn các ánh sáng trắng bằng lăng kính
 • B
  Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
 • C
  Nhuộm màu cho ánh sáng trắng bằng lăng kính
 • D
  Tán xạ ánh sáng trắng của lăng kính

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình vẽ mô tả sự phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính

Câu 15 :

Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?

 • A
  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu đỏ.
 • B
  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu lục
 • C
  Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu vàng.
 • D

  Ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục, ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục, ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ.

Câu 16 :

Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng màu lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy, dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu:

 • A
  đỏ
 • B
  vàng.
 • C
  lục
 • D
  xanh thẫm, tím hoặc đen

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta

Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu

Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác

Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào

Lời giải chi tiết :

Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng màu lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy, dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu xanh thẫm, tím hoặc đen

Câu 17 :

Tại mỗi điểm trên màn hình của một tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. Hỏi nếu cả ba hạt đều được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

 • A
  Màu vàng
 • B
  Màu xanh da trời.
 • C
  Màu hồng.
 • D
  Màu trắng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trộn các ánh sáng đỏ, lục và lam với nhau một cách thích hợp sẽ được ánh sáng trắng

Lời giải chi tiết :

Tại mỗi điểm trên màn hình của một tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu cả ba hạt đều được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu trắng

Câu 18 :

Hãy làm thí nghiệm sau để có thể trả lời câu hỏi của bài. Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn LED lục vào mặt ghi của một đĩa CD rồi quan sát ánh sáng phản xạ từ mặt đĩa theo đủ mọi phía (hình vẽ). Ta sẽ thấy những ánh sáng màu gì?

 

 • A
  Chỉ thấy ánh sáng màu lục
 • B
  Thấy các ánh sáng có đủ mọi màu.
 • C
  Không thấy có ánh sáng
 • D
  Các câu A, B, C đều sai.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn LED lục vào mặt ghi của một đĩa CD. Quan sát ánh sáng phản xạ từ mặt đĩa theo đủ mọi phía ta chỉ thấy ánh sáng màu lục

close