Trắc nghiệm Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Đinamô ở xe đạp có cấu tạo gồm:

 • A

  Nam châm và cuộn dây dẫn

 • B

  Điện tích và cuộn dây dẫn

 • C

  Nam châm và điện tích

 • D

  Nam châm điện và điện tích

Câu 2 :

Ta có thể dùng nam châm nào để tạo ra dòng điện:

 • A

  Nam châm vĩnh cửu

 • B

  Nam châm điện

 • C

  Cả Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

 • D

  Không có loại nam châm nào cả

Câu 3 :

Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

 • A

  Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn

 • B

  Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn

 • C

  Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

 • D

  Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào  trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 4 :

Cách nào dưới đây không thể tạo ra dòng điện ?

 • A

  Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín

 • B

  Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín.

 • C

  Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

 • D

  Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu

Câu 5 :

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

 • A

  Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường

 • B

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay

 • C

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi

 • D

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Câu 6 :

Cách nào dưới đây không tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

 • A

  Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U

 • B

  Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chữ U

 • C

  Cho một đầu của nam châm điện chuyển động lại gần một đầu cuộn dây dẫn

 • D

  Đặt nam châm điện ở trước đầu cuộn dây rồi ngắt mạch điện của nam châm

Câu 7 :

Cách để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp?

 • A

  Nối hai đầu của đinamô với hai cực của acquy

 • B

  Cho bánh xe cọ xát mạnh vào núm đinamô

 • C

  Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây

 • D

  Cho xe đạp chạy nhanh trên đường

Câu 8 :

Hiện tượng cảm ứng điện từ là:

 • A

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • B

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • C

  Hiện tượng xuất hiện suất điện động tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • D

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện tự cảm và hiệu điện thế tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 9 :

Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

 • A

  Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin

 • B

  Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây

 • C

  Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn

 • D

  Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây

Câu 10 :

Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được:

 • A

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm.

 • B

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm

 • C

  Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm

 • D

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm

Câu 11 :

Cho thanh nam châm nằm ngang quay quanh một trục thẳng đứng. Đèn LED mắc với hai đầu cuộn dây không sáng trong trường hợp

 • A
  ống dây được đặt nằm ngang ở bên trái và đồng trục với nam châm.
 • B
  ống dây được đặt thẳng đứng bên cạnh nam châm.
 • C
  ống dây được đặt nằm ngang ở bên phải và đồng trục với nam châm.
 • D
  ống dây được đặt nằm ngang trước một đầu của nam châm.
Câu 12 :

Với thí nghiệm được bố trí như hình vẽ, dòng điện cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong trường hợp

 • A
  thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ.
 • B
  thanh nam châm và cuộn dây chuyển động cùng chiều luôn cách nhau một khoảng không đổi.
 • C
  thanh nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.
 • D
  thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quanh trục AB.
Câu 13 :

Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?

 • A
  Đưa nam châm điện lại gần cuộn dây dẫn kín.
 • B
  Đưa nam châm điện ra xa cuộn dây dẫn kín.
 • C
  Cả A và B đều đúng.
 • D
  Cả A và B đều sai.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đinamô ở xe đạp có cấu tạo gồm:

 • A

  Nam châm và cuộn dây dẫn

 • B

  Điện tích và cuộn dây dẫn

 • C

  Nam châm và điện tích

 • D

  Nam châm điện và điện tích

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đinamô ở xe đạp có cấu tạo gồm: nam châm và cuộn dây dẫn

 

Câu 2 :

Ta có thể dùng nam châm nào để tạo ra dòng điện:

 • A

  Nam châm vĩnh cửu

 • B

  Nam châm điện

 • C

  Cả Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

 • D

  Không có loại nam châm nào cả

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có thể dùng nam châm vĩnh cửu cũng như nam châm điện để tạo ra dòng điện

Câu 3 :

Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

 • A

  Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn

 • B

  Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn

 • C

  Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

 • D

  Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào  trong một cuộn dây dẫn kín.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cách để tạo ra dòng điện cảm ứng là: Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín vì khi đó từ trường của nam châm thay đổi về cường độ và độ lớn đường sức từ tác dụng lên dây dẫn kín tạo ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

Câu 4 :

Cách nào dưới đây không thể tạo ra dòng điện ?

 • A

  Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín

 • B

  Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín.

 • C

  Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

 • D

  Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện. Ngược lại nếu số lượng đường sức từ qua tiết diện dây không đổi thì sẽ không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 5 :

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

 • A

  Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường

 • B

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay

 • C

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi

 • D

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi số lượng đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn kín thay đổi (biến thiên) thì trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hiện tượng làm xuất hiện dòng điện cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 6 :

Cách nào dưới đây không tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

 • A

  Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U

 • B

  Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chữ U

 • C

  Cho một đầu của nam châm điện chuyển động lại gần một đầu cuộn dây dẫn

 • D

  Đặt nam châm điện ở trước đầu cuộn dây rồi ngắt mạch điện của nam châm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cách tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín: Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U khi đó lực điện của nam châm không tác dụng lên cuộn dây dẫn kín.

Câu 7 :

Cách để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp?

 • A

  Nối hai đầu của đinamô với hai cực của acquy

 • B

  Cho bánh xe cọ xát mạnh vào núm đinamô

 • C

  Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây

 • D

  Cho xe đạp chạy nhanh trên đường

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cách để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp: làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây khi đó nam châm quay các đường sức từ thay đổi tác dụng lực từ lên vòng dây dẫn kín tạo ra dòng điện cảm ứng.

Câu 8 :

Hiện tượng cảm ứng điện từ là:

 • A

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • B

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • C

  Hiện tượng xuất hiện suất điện động tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

 • D

  Hiện tượng xuất hiện dòng điện tự cảm và hiệu điện thế tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 9 :

Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

 • A

  Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin

 • B

  Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây

 • C

  Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn

 • D

  Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dâycó thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 10 :

Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được:

 • A

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm.

 • B

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm

 • C

  Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm

 • D

  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

Câu 11 :

Cho thanh nam châm nằm ngang quay quanh một trục thẳng đứng. Đèn LED mắc với hai đầu cuộn dây không sáng trong trường hợp

 • A
  ống dây được đặt nằm ngang ở bên trái và đồng trục với nam châm.
 • B
  ống dây được đặt thẳng đứng bên cạnh nam châm.
 • C
  ống dây được đặt nằm ngang ở bên phải và đồng trục với nam châm.
 • D
  ống dây được đặt nằm ngang trước một đầu của nam châm.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

+ Dòng điện xuất hiện trong khi đóng mạch điện (ngắt mạch điện) của nam châm điện.

+ Khi cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng thì trong cuộn dây kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Lời giải chi tiết :

Khi cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng thì đèn LED sáng, trong cuộn dây kín xuất hiện dòng điện.

\( \Rightarrow \) Cho thanh nam châm nằm ngang quay quanh một trục thẳng đứng. Đèn LED mắc với hai đầu cuộn dây không sáng trong trường hợp ống dây được đặt thẳng đứng bên cạnh nam châm.

Câu 12 :

Với thí nghiệm được bố trí như hình vẽ, dòng điện cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong trường hợp

 • A
  thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ.
 • B
  thanh nam châm và cuộn dây chuyển động cùng chiều luôn cách nhau một khoảng không đổi.
 • C
  thanh nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.
 • D
  thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quanh trục AB.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+ Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

+ Dòng điện xuất hiện trong khi đóng mạch điện (ngắt mạch điện) của nam châm điện.

+ Khi cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng thì trong cuộn dây kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Lời giải chi tiết :

Dòng điện cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín khi cho thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quanh trục AB.

Câu 13 :

Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?

 • A
  Đưa nam châm điện lại gần cuộn dây dẫn kín.
 • B
  Đưa nam châm điện ra xa cuộn dây dẫn kín.
 • C
  Cả A và B đều đúng.
 • D
  Cả A và B đều sai.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

+ Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

+ Dòng điện xuất hiện trong khi đóng mạch điện (ngắt mạch điện) của nam châm điện.

+ Khi cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng thì trong cuộn dây kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Lời giải chi tiết :

Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín để tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc điện luôn đóng.

close