Trắc nghiệm Từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

I find it hard to understand that foreigner because of his _______.

 • A

  voice

 • B

  sound

 • C

  accent

 • D

  volume

Câu 2 :

Choose the best answer.

Kangaroos and ______ are the iconic animals of Australia.

 • A

  beaver

 • B

  koala

 • C

  eagle

 • D

  cheetah

Câu 3 :

Choose the best answer.

Coming to New Zealand, you will be surprised but its many _____ views.

 • A

  breath-taking

 • B

  taking-breath

 • C

  breath-take     

 • D

  take-breath

Câu 4 :

Choose the best answer.

Singapore is an ideal destination for worldwide visitors because of its many ______.

 • A

  tour attractions

 • B

  attraction tours

 • C

  attractive tours

 • D

  tourist attractions

Câu 5 :

Choose the best answer.

In some Western countries, people often _____ eye contact when they are in a face-to-face talk.

 • A

  keep

 • B

  hold

 • C

  maintain

 • D

  both A&C

Câu 6 :

Choose the best answer.

New Zealand is ______ for its _______ beauty.

 • A

  known/nature

 • B

  known/natural

 • C

  famous/natural

 • D

  famous/nature

Câu 7 :

Choose the best answer.

The Statue of Liberty in Upper New York Bay of America ______ the freedom.

 • A

  presents

 • B

  shows

 • C

  symbolizes

 • D

  reveals

Câu 8 :

Choose the best answer.

The city has an atmosphere which is quite ______. You will never feel like that in other places.

 • A

  important

 • B

  normal

 • C

  unique

 • D

  common

Câu 9 :

Choose the best answer.

The Great Pyramid of Giza is one of the most famous ______ wonders of the world.

 • A

  artificial

 • B

  natural

 • C

  temporary

 • D

  modern

Câu 10 :

Choose the best answer.

Vinpearl Land, Walt Disney World, Disneyland are all examples of ______.

 • A

  amusement

 • B

  amusing

 • C

  national

 • D

  local

Câu 11 :

Choose the best answer.

Niagara Falls is a great ______ on the border of the USA and Canada.

 • A

  tradition

 • B

  evacuation

 • C

  spectacle

 • D

  relaxation

Câu 12 :

Choose the best answer.

The dove is a universal _______ of peace.

 • A

  symbolizing

 • B

  symbolize

 • C

  symbolic

 • D

  symbol

Câu 13 :

Choose the best answer.

Ha: Hi. Long time no see. Did you enjoy your vacation in India?

Hai: Yes. I loved it. It was _______.

 • A

  awful

 • B

  disappointing

 • C

  awesome

 • D

  absolute

Câu 14 :

Choose the best answer.

Some of the town’s Roman  _______ still survive.

 • A

  moments

 • B

  parades

 • C

  theme parks

 • D

  monuments

Câu 15 :

Choose the best answer.

Visitors to Scotland can spend endless days _____ its historic castles even though they are said to be ______ by ghosts.

 • A

  discovering/amazed

 • B

  cycling/spectacular

 • C

  raging/evacuated

 • D

  exploring/haunted

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

The maple tree is one of the most

images of Canada. (icon)

Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

Visiting New Zealand, you will have a chance to see a lot of

landscapes. (scenery)

Câu 18 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

English is the

language of many countries in the world. (office)

Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

Scotland is very famous to the world for its rich culture as well as its

beauty. (nature)

Câu 20 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

The castle looks as charming as a lady with

beauty. (end)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

I find it hard to understand that foreigner because of his _______.

 • A

  voice

 • B

  sound

 • C

  accent

 • D

  volume

Đáp án : C

Phương pháp giải :

voice (n): tiếng nói

sound (n): âm thanh

accent (n): giọng điệu, ngữ điệu

volume (n): âm lượng

Lời giải chi tiết :

voice (n): tiếng nói

sound (n): âm thanh

accent (n): giọng điệu, ngữ điệu

volume (n): âm lượng

=> I find it hard to understand that foreigner because of his accent.

Tạm dịch: Tôi thấy khó hiểu người nước ngoài đó vì giọng của anh ấy.

Câu 2 :

Choose the best answer.

Kangaroos and ______ are the iconic animals of Australia.

 • A

  beaver

 • B

  koala

 • C

  eagle

 • D

  cheetah

Đáp án : B

Phương pháp giải :

beaver (n): hải ly

koala (n): gấu túi

eagle (n): chim đại bàng

cheetah (n): báo

Lời giải chi tiết :

beaver (n): hải ly

koala (n): gấu túi

eagle (n): chim đại bàng

cheetah (n): báo

=> Kangaroos and koala are the iconic animals of Australia.

Tạm dịch: Chuột túi và gấu túi là những động vật mang tính biểu tượng của Úc.

Câu 3 :

Choose the best answer.

Coming to New Zealand, you will be surprised but its many _____ views.

 • A

  breath-taking

 • B

  taking-breath

 • C

  breath-take     

 • D

  take-breath

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vị trí cần điền là một tính từ để bổ sung nghĩa cho danh từ views (cảnh vật)

Lời giải chi tiết :

breath-taking (adj): hấp dẫn, ngoạn mục

=> Coming to New Zealand, you will be surprised but its many breath-taking views.

Tạm dịch: Đến với New Zealand, bạn sẽ ngạc nhiên bởi nhiều khung cảnh ngoạn mục của nó.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Singapore is an ideal destination for worldwide visitors because of its many ______.

 • A

  tour attractions

 • B

  attraction tours

 • C

  attractive tours

 • D

  tourist attractions

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sau many là một danh từ số nhiều

Lời giải chi tiết :

tourist attractions (n): địa điểm thu hút khách du lịch

=> Singapore is an ideal destination for worldwide visitors because of its many tourist attractions.

Tạm dịch: Singapore là một điểm đến lý tưởng cho du khách trên toàn thế giới vì có nhiều địa điểm thu hút khách du lịch

Câu 5 :

Choose the best answer.

In some Western countries, people often _____ eye contact when they are in a face-to-face talk.

 • A

  keep

 • B

  hold

 • C

  maintain

 • D

  both A&C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

keep / maintain eye contact: giữ liên lạc bằng mắt

Lời giải chi tiết :

keep / maintain eye contact: giữ liên lạc bằng mắt

=> In some Western countries, people often keep / maintain eye contact when they are in a face-to-face talk.    

Tạm dịch: Ở một số nước phương Tây, mọi người thường giữ liên lạc bằng mắt khi họ đang nói chuyện trực tiếp.

Câu 6 :

Choose the best answer.

New Zealand is ______ for its _______ beauty.

 • A

  known/nature

 • B

  known/natural

 • C

  famous/natural

 • D

  famous/nature

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- to be famous for: nổi tiếng về (cái gì)

- Trước danh từ beauty là một tính từ

Lời giải chi tiết :

to be famous for: nổi tiếng về (cái gì)

beauty là danh từ nên trước nó phải là một tính từ

=> New Zealand is famous for its natural beauty.

Tạm dịch: New Zealand nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên.

Câu 7 :

Choose the best answer.

The Statue of Liberty in Upper New York Bay of America ______ the freedom.

 • A

  presents

 • B

  shows

 • C

  symbolizes

 • D

  reveals

Đáp án : C

Phương pháp giải :

present (v): trình bày

show (v): cho thấy, trưng bày

symbolize (v): tượng trưng cho, là biểu tượng của

reveal (v): bộc lộ, biểu lộ

Lời giải chi tiết :

present (v): trình bày

show (v): cho thấy, trưng bày

symbolize (v): tượng trưng cho, là biểu tượng của

reveal (v): bộc lộ, biểu lộ

=> The Statue of Liberty in Upper New York Bay of America symbolizes the freedom.

Tạm dịch: Tượng Nữ thần Tự do ở Vịnh Thượng New York của Mỹ tượng trưng cho sự tự do.

Câu 8 :

Choose the best answer.

The city has an atmosphere which is quite ______. You will never feel like that in other places.

 • A

  important

 • B

  normal

 • C

  unique

 • D

  common

Đáp án : C

Phương pháp giải :

important (adj): quan trọng

normal (adj): bình thường

unique (adj): độc nhất, độc đáo

common (adj): thông thường, phổ biến

Lời giải chi tiết :

important (adj): quan trọng

normal (adj): bình thường

unique (adj): độc nhất, độc đáo

common (adj): thông thường, phổ biến

=> The city has an atmosphere which is quite unique. You will never feel like that in other places.

Tạm dịch: Thành phố có một bầu không khí khá độc đáo. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy ở những nơi khác.

Câu 9 :

Choose the best answer.

The Great Pyramid of Giza is one of the most famous ______ wonders of the world.

 • A

  artificial

 • B

  natural

 • C

  temporary

 • D

  modern

Đáp án : A

Phương pháp giải :

artificial (adj): nhân tạo

natural (adj): tự nhiên

temporary (adj): tạm thời

modern (adj): hiện đại

 

Lời giải chi tiết :

artificial (adj): nhân tạo

natural (adj): tự nhiên

temporary (adj): tạm thời

modern (adj): hiện đại

=> The Great Pyramid of Giza is one of the most famous artificial wonders of the world.

Tạm dịch: Kim tự tháp Giza vĩ đại là một trong những kỳ quan nhân tạo nổi tiếng nhất thế giới.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Vinpearl Land, Walt Disney World, Disneyland are all examples of ______.

 • A

  amusement

 • B

  amusing

 • C

  national

 • D

  local

Đáp án : A

Phương pháp giải :

amusement (n): khu vui chơi giải trí

amusing (adj): vui, giải trí

national (adj): quốc gia

local (adj): địa phương

Lời giải chi tiết :

amusement (n): khu vui chơi giải trí

amusing (adj): vui, giải trí

national (adj): quốc gia

local (adj): địa phương

=> Vinpearl Land, Walt Disney World, Disneyland are all examples of amusement

Tạm dịch: Vinpearl Land, Walt Disney World, Disneyland là những ví dụ về khu vui chơi giải trí

Câu 11 :

Choose the best answer.

Niagara Falls is a great ______ on the border of the USA and Canada.

 • A

  tradition

 • B

  evacuation

 • C

  spectacle

 • D

  relaxation

Đáp án : C

Phương pháp giải :

tradition (n): truyền thống

evacuation (n): sự di tán

spectacle (n): quang cảnh, cảnh tượng

relaxation (n): sự nghỉ ngơi, sự thư giãn

Lời giải chi tiết :

tradition (n): truyền thống

evacuation (n): sự di tán

spectacle (n): quang cảnh, cảnh tượng

relaxation (n): sự nghỉ ngơi, sự thư giãn

=> Niagara Falls is a great spectacle on the border of the USA and Canada.

Tạm dịch: Thác Niagara là một cảnh tượng tuyệt vời ở biên giới Hoa Kỳ và Canada.

Câu 12 :

Choose the best answer.

The dove is a universal _______ of peace.

 • A

  symbolizing

 • B

  symbolize

 • C

  symbolic

 • D

  symbol

Đáp án : D

Phương pháp giải :

symbolize (v): tượng trưng cho

symbolic (adj): tượng trưng

symbol (n): biểu tượng

 

Lời giải chi tiết :

symbolize (v): tượng trưng cho

symbolic (adj): tượng trưng

symbol (n): biểu tượng

=> The dove is a universal symbol of peace.

Tạm dịch: Chim bồ câu là một biểu tượng phổ biến của hòa bình.

Câu 13 :

Choose the best answer.

Ha: Hi. Long time no see. Did you enjoy your vacation in India?

Hai: Yes. I loved it. It was _______.

 • A

  awful

 • B

  disappointing

 • C

  awesome

 • D

  absolute

Đáp án : C

Phương pháp giải :

awful (adj): kinh khủng

disappointing (adj): đáng thất vọng

awesome (adj): tuyệt vời

absolute (adj): tuyệt đối

Lời giải chi tiết :

awful (adj): kinh khủng

disappointing (adj): đáng thất vọng

awesome (adj): tuyệt vời

absolute (adj): tuyệt đối

=> Ha: Hi. Long time no see. Did you enjoy your vacation in India?

Hai: Yes. I loved it. It was awesome.

Tạm dịch: Hà: Xin chào. Lâu rồi không gặp. Bạn đã tận hưởng kỳ nghỉ của bạn ở Ấn Độ chứ?

Hải: Vâng. Tôi thích nó. Nó rất tuyệt vời.

Câu 14 :

Choose the best answer.

Some of the town’s Roman  _______ still survive.

 • A

  moments

 • B

  parades

 • C

  theme parks

 • D

  monuments

Đáp án : D

Phương pháp giải :

moment (n): khoảnh khắc

parade (n): cuộc diễu hành

theme parks (n): công viên giải trí

monument (n): di tích

Lời giải chi tiết :

moment (n): khoảnh khắc

parade (n): cuộc diễu hành

theme parks (n): công viên giải trí

monument (n): di tích

=> Some of the town’s Roman monuments still survive.

Tạm dịch: Một số di tích của thị trấn La Mã vẫn còn tồn tại.

Câu 15 :

Choose the best answer.

Visitors to Scotland can spend endless days _____ its historic castles even though they are said to be ______ by ghosts.

 • A

  discovering/amazed

 • B

  cycling/spectacular

 • C

  raging/evacuated

 • D

  exploring/haunted

Đáp án : D

Phương pháp giải :

discover (v): khám phá

amazed (adj): ngạc nhiên

cycle (v): đạp xe

explore (v): khám phá

haunt (v): ám

Lời giải chi tiết :

explore (v): khám phá

haunt (v): ám

=> Visitors to Scotland can spend endless days exploring its historic castles even though they are said to be haunted by ghosts.

Tạm dịch: Du khách đến Scotland có thể dành nhiều ngày bất tận để khám phá các lâu đài lịch sử của nó mặc dù chúng được cho là bị ma ám.

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

The maple tree is one of the most

images of Canada. (icon)

Đáp án

The maple tree is one of the most

images of Canada. (icon)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau the most và trước danh từ images nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

icon (n): biểu tượng

Từ cần điền đứng sau the most và trước danh từ images nên phải là một tính từ

icon => iconic (adj): tính biểu tượng

=> The maple tree is one of the most iconic images of Canada.

Tạm dịch: Cây phong là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Canada.

Đáp án: iconic

Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

Visiting New Zealand, you will have a chance to see a lot of

landscapes. (scenery)

Đáp án

Visiting New Zealand, you will have a chance to see a lot of

landscapes. (scenery)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau a lot of và trước danh từ landscapes nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

scenery (n): phong cảnh

Từ cần điền đứng sau a lot of và trước danh từ landscapes nên phải là một tính từ

scenery => scenic (adj): cảnh đẹp

=> Visiting New Zealand, you will have a chance to see a lot of scenic landscapes.

Tạm dịch: Đến thăm New Zealand, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy rất nhiều cảnh quan tuyệt đẹp.

Đáp án: scenic

Câu 18 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

English is the

language of many countries in the world. (office)

Đáp án

English is the

language of many countries in the world. (office)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ the và trước danh từ language nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

office (n): văn phòng

Từ cần điền đứng sau mạo từ the và trước danh từ language nên phải là một tính từ

office => official (adj): chính thức

=> English is the official language of many countries in the world.

Tạm dịch: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của nhiều quốc gia trên thế giới.

Đáp án: official

Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

Scotland is very famous to the world for its rich culture as well as its

beauty. (nature)

Đáp án

Scotland is very famous to the world for its rich culture as well as its

beauty. (nature)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau sở hữu cách its và trước danh từ beauty nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

nature (n): tự nhiên

Từ cần điền đứng sau sở hữu cách its và trước danh từ beauty nên phải là một tính từ

nature => natural (adj): tự nhiên

=> Scotland is very famous to the world for its rich culture as well as its natural beauty.

Tạm dịch: Scotland rất nổi tiếng với thế giới về văn hóa phong phú cũng như vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Đáp án: natural

Câu 20 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

The castle looks as charming as a lady with

beauty. (end)

Đáp án

The castle looks as charming as a lady with

beauty. (end)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau giới từ with và trước danh từ beauty nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

end (n): kết thúc

Từ cần điền đứng sau giới từ with và trước danh từ beauty nên phải là một tính từ

end => endless (adj): bất tận

=> The castle looks as charming as a lady with endless beauty.

Tạm dịch: Lâu đài trông quyến rũ như một quý cô với vẻ đẹp bất tận.

Đáp án: endless

 

close