Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu hỏi Yes/No Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make the question for the answer below.

Q:


A: Yes, we are looking for the keys.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make the question for the answer below.

Q:


A: Yes, we are looking for the keys.

Đáp án

Q:


A: Yes, we are looking for the keys.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu hỏi Yes/No thì quá khứ tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trúc câu hỏi Yes/No thì quá khứ tiếp diễn: Was/ Were + S + V-ing?

Câu trả lời dùng “we” (chúng tôi) => câu hỏi dùng “you” (các bạn)

Đáp án: Are you looking for the keys? - Yes, we are looking for the keys.

(Các bạn đang tìm chìa khóa à? – Vâng, chúng tôi đang tìm chìa khóa.)

close