Trả lời câu hỏi mục 2 trang 34 SGK Địa lí 7

1. Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi. 2. Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á. 3. Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường.

Quảng cáo

Đề bài

1. Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.

2. Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.

Năm

Dân số

(triệu người)

Diện tích rừng

(triệu ha)

1980

1990

360

442

240,2

208,6


3. Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường.

Lời giải chi tiết

1. Mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.

Trong giai đoạn 1975 - 1990:

– Sản lượng lương thực tăng từ 100% lên hơn 110%.

– Gia tăng dân số tự nhiên tăng từ 100% lên gần 160%.

⟹ Cả hai đều tăng, nhưng sản lượng lương thực tăng chậm hơn tốc độ gia tăng dân số. Do đó, bình quân lương thực theo đầu người có xu hướng giảm, từ 100% xuống còn 80%.

2. Nhận xét tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á

Trong giai đoạn 1980 - 1990:

– Dân số tăng từ 360 triệu người lên 442 triệu người.

– Diện tích rừng giảm từ 240,2 triệu ha xuống còn 208,6 triệu ha.

⟹ Mối tương quan: Dân số càng tăng thì diện tích rừng càng giảm.

    Do chuyển diện tích đất rừng sang xây dựng nhà cửa, đường giao thông, bệnh viện, trường học …

3. Khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường

Hậu quả của việc khai thác rừng quá mức:

Lũ lụt, lũ quét, trượt lở, xói mòn đất khi mưa lớn; hạn hán, hạ thấp mực nước ngầm; biến đổi khí hậu toàn cầu, suy giảm đa dạng sinh học,...


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close