Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Địa lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.

Lời giải chi tiết

– Đường sản lượng lương thực 1975 – 1990 tăng từ 100% lên hơn 110%.

– Đường gia tăng dân số tự nhiên 1975-1990 từ 100% lên gần 160%

⟹ Cả hai đều tăng, nhưng lương thực không tăng kịp với đà gia tăng dân số .

– Đường bình quân lương thực đầu người giảm từ 100% xuống còn 80%. Nguyên nhân chủ yếu là do dân số tăng nhanh hơn là tăng lương thực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải