Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 7

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

 Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.

Lời giải chi tiết

- Đới ôn hòa:

+ Nằm ở vĩ độ trung bình (khoảng vĩ độ 250 - 60(B,N).

+ Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn đới nóng (100C < 270C) và cao hơn đới lạnh (100C > -10C).

+ Lương mưa trung bình năm ở mức trung bình với 676 mm/năm: lượng mưa ít hơn so với đới nóng (676 mm < 1931 mm) và cao hơn so với đới lạnh (676 mm > 539 mm).

⟹ Như vậy, đới ôn hòa mang tính chất trung gian so với các đới khí hậu còn lại.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải