Nông nghiệp Châu Âu

Quy mô sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia châu Âu thường không lớn. Sản xuất được tổ chức theo các hộ gia đình hoặc các trang trại.

Quy mô sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia châu Âu thường không lớn. Sản xuất được tổ chức theo các hộ gia đình hoặc các trang trại. Các hộ gia đình tiến hành sản xuất theo hướng đa canh ; trong khi đó mỗi trang trại là một xí nghiệp nông nghiệp, sản xuất chuyên môn hoá một số sản phẩm.
Nhìn chung, các quốc gia ờ châu Âu có nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao. áp dụng các tiến bộ khoa học - kĩ thuật tiên tiến và gắn chặt với công nghiệp chế biến, nhờ đó mà sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao.
Ờ hầu hết các nước, chăn nuôi có tỉ trọng cao hơn trồng trọt.

Xem thêm tại đây: Bài 55. Kinh tế châu Âu
 • Dich vụ châu Âu

  Dich vụ châu Âu

  Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất ở châu Âu. Hoạt động dịch vụ thâm nhập vào và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế.

 • Công nghiệp Châu Âu

  Công nghiệp Châu Âu

  Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. Từ lâu, các sản phẩm công nghiệp của châu Âu đã nổi tiếng về chất lượng cao.

 • Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7

  Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7

  Quan sát hình 55.1, cho biết các cây trồng chính và vật nuôi chính ờ châu Âu. Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

 • Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7

  Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7

  Bài 1. Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải