Kinh tế khu vực Nam Âu

So với các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng. I-ta-li-a là nước phát triển nhất trong khu vực.

Quảng cáo

2. Kinh tế

            Kinh tế của Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu. I-ta-li-a là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất ở khu vực Nam Âu.

a) Nông nghiệp

            - Nền nông nghiệp sản xuất theo quy mô nhỏ.

            - Trồng cây ăn quả cận nhiệt (cam, chanh, nho, ôliu)

            - Chăn nuôi du mục qui mô nhỏ và sản lượng thấp. Hình thức chăn nuôi phổ biến là chăn thả.

b) Công nghiệp

            - Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao.

            - Italia là nước phát triển nhất Nam Âu.

c) Dịch vụ Tài nguyên du lịch đặc sắc, phong phú là nguồn thu ngoại tệ quan trọng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close