Kinh tế khu vực bắc Âu

Các nước Bắc Âu có mức sống cao, nhờ khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế đạt hiệu quả.

Quảng cáo

2. Kinh tế

- Kinh tế phát triển, mức sống cao dựa trên việc khai thác tài nguyên hợp lí để phát triển kinh tế hiệu quả cao.

- Công nghiệp:

+ Các ngành kinh tế rừng: sản xuất đồ gỗ, bột giấy và bột xenlulozo xuất khẩu.

+ Các ngành kinh tế biển: Đánh cá, chế biến cá xuất khẩu; đóng tàu, cho thuê tàu, hàng hải.

+ Thủy điện dồi dào và rẻ.

+ Khai thác dầu khí,  sản xuất, luyện kim,…

- Nông nghiệp: Chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ chăn nuôi.

- Dịch vụ: du lịch chiếm tỉ trọng cao (hải cảng, phố cổ, lâu đài,…)

 - Kinh tế phát triển, mức sống cao dựa trên việc khai thác tài nguyên hợp lí để phát triển kinh tế hiệu quả cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 56. Khu vực Bắc Âu
Gửi bài tập - Có ngay lời giải