III. Bài học rút ra - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Xây dựng gia đình văn hóa" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Gia đình là thứ quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta. Gia đình là nơi chúng ta sống, chúng ta yêu thương, tâm sự, che chở cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, xây dựng gia đình văn hoá là trách nhiệm chung của mỗi thành viên trong gia đình.

- Để xây dựng gia đình văn hoá, mỗi thành viên cần phải biết yêu thương lẫn nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau, sống vì lợi ích chung của mọi người.

- Gia đình không văn hoá là gia đình luôn mâu thuẫn, cãi vã nhau, không biết đoàn kết giúp đỡ nhau. Và chắc chắn gia đình đó sẽ không được hạnh phúc.

Loigiaihay.com

  • II. Em suy nghĩ - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

    Giải bài tập 1, 2 trang 26 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Hiện nay ở nước ta có những gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cái (gọi là gia đình 3 thế hệ)và nhiều gia đình chỉ có cha mẹ,....

  • I. Em đọc truyện "Gia đình"

    Em đọc truyện "Gia đình" trang 23, 24, 25 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Có lẽ, nếu so sánh giữa ba và mẹ thì người gần gũi tôi hơn lại là ba ....

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close