III. Bài học rút ra - Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Mỗi chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

- Ngăn cản, tố giác các hành vi vi phạm quyền của trẻ em, gây hại cho trẻ.

- Giáo dục, tuyên truyền cho các em hiểu rõ về những hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close