II. Em suy nghĩ - Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Giải bài tập 1, 2 trang 29, 30 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa Giáo dục công dân, cô giáo cho học sinh thảo luận về truyền thông của gia đình, dòng họ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trong một buổi sinh hoạt ngoại khoá môn Giáo dục công dân, cô giáo cho học sinh thảo luận về truyền thống của gia đình, dòng họ. Khi thảo luận có bạn cho rằng truyền thống đạo đức là quan trọng nhất, bạn khác cho rằng truyền thống nghề nghiệp là quan trọng hơn cả, thậm chí có người cho rằng truyền thống hiếu học mới là quan trọng.

Ý kiến của em như thế nào ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết:

Theo em, bất kể truyền thống gì cũng đều quan trọng như nhau. Cả đạo đức, nghề nghiệp hay hiếu học đều quan trọng. Không nên phân biệt, đối xử, mà nên cố gắng mỗi ngày để xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ mình.

Bài 2

Em hãy ghi vào vở trường hợp nào dưới đây thể hiện đã phát huy truyền thống nghề nghiệp của gia đình. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close