II. Em suy nghĩ - Bài 2: Trung thực

Giải bài tập 1, 2 trang 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Tìm những từ trái nghĩa với trung thực.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tình huống nào sau đây thể hiện sự trung thực hoặc không trung thực ? Hãy ghi vào vở ! 


Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm những từ trái nghĩa với trung thực.

Lời giải chi tiết:

Những từ trái nghĩa với trung thực: giả dối, dối trá, gian dối, gian lận, gian manh, gian ngoan, gian giảo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc ...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close