III. Bài học rút ra - Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Mỗi một công dân cần có ý thức xây dựng và tham gia các hoạt động tại nơi ở của mình theo sự chỉ đạo của phường, xã và nhà nước quy định.

- Cần phê phán, lên án, không bao che những hành vi xấu, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close