III. Bài học rút ra - Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Tất cả chúng ta đều có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, đều có quyền chọn tôn giáo mình muốn, tín ngưỡng mình tin chỉ cần nó được pháp luật cho phép.

- Tôn trọng tín ngưỡng và tôn giáo của các tín ngưỡng và tôn giáo khác dù đó không phải là đức tin của bạn.

- Nói không, tố giác, không bao che cho những tôn giáo, tín ngưỡng không được nhà nước cho phép.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close