III. Bài học rút ra - Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Tự hào là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Luôn có ý thức, quyết tâm tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng kiến thức để xây dựng xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp.

- Luôn tự nhắc nhở học tập và làm theo đường lối cách mạng.

- Lên án, phê phán những hành vi phản động, trái với pháp luật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close