III. Bài học rút ra - Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Sống và làm việc có kế hoạch" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, biết sắp xếp công việc hàng ngày một cách hợp lí sao cho đầy đủ và hiệu quả.

- Cần phải biết cân bằng kế hoạch sống và làm việc giữa học tập, làm việc, nghỉ ngơi.

- Cần phải biết quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

- Sống có kế hoạch là một trong những điều quan trọng đưa ta đến thành công.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close