II. Em suy nghĩ - Bài 7: Đoàn kết, tương trợ

Giải bài tập 1, 2 trang 21 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Tìm từ trái nghĩa với đoàn kết.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bạn Huy không nhớ đủ từ trong mỗi câu ca dao, thành ngữ mà chỉ nhớ một hoặc hai chữ đầu. Em hãy giúp bạn Huy nhớ đầy đủ các câu ca dao, thành ngữ dưới đây:

- Một cây ...

  Ba cây ...

- Của ít ...

- Một miếng ...

- Lá lành ...

Lời giải chi tiết:

- Một cây làm chẳng lên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

- Của ít lòng nhiều.

- Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

- Lá lành đùm lá rách.

Bài 2

Em hãy tìm từ trái nghĩa với đoàn kết.

Lời giải chi tiết:

Từ trái nghĩa với đoàn kết: chia rẽ, riêng rẽ, tách rời, …

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài