II. Em suy nghĩ - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Giải bài tập 1, 2 trang 26 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Hiện nay ở nước ta có những gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cái (gọi là gia đình 3 thế hệ)và nhiều gia đình chỉ có cha mẹ,....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hiện nay ở nước ta có những gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cái (gọi là gia đình 3 thế hệ) và nhiều gia đình chỉ có cha mẹ, con cáị (gọi là gia đình 2 thế hệ). Có ý kiến cho rằng trong gia đình 3 thế hệ thì nếp sống gia đình văn hoá tốt hơn gia đình 2 thế hệ.

Em thử phân tích mối quan hệ giữa những người trong một gia đình 3 thế hệ và gia đình 2 thế hệ và chọ biết ý kiến của em.

Lời giải chi tiết:

Em không đồng tình với ý kiến trên. Theo em, dù gia đình có 3 thế hệ hay hai thế hệ nhưng nếu không biết nhường nhịn, không làm tròn bổn phận trách nhiệm của từng người thì đều không có tinh thần gia đình văn hóa. Nhưng nếu từng thành viên biết yêu thương, đoàn kết, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp, vì lợi ích chung của gia đình thì dù bao nhiêu thế hệ trong một nhà thì đó cũng là gia đình văn hóa.

Bài 2

Hãy ghi vào vở trường hợp nào sau đây em cho là gia đình có văn hóa và gia đình không có văn hóa: 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close