III. Bài học rút ra - Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Mỗi gia đình đều có những truyền thống tốt đẹp cần phải gìn giữ và phát huy. Chúng ta cần biết tự hào và trân trọng, làm rạng danh dòng họ tổ tiên.

- Giữ gìn truyền thống gia đình là tiếp nối phát triển, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sau đối với thế hệ trước.

- Giữ gìn truyền thống gia đình giúp mọi người có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, góp phần làm phong phú bản sắc dân tộc Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close