II. Em suy nghĩ - Bài 3: Tự trọng

Giải bài tập 1, 2 trang 11 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Tình huống nào sau đây thể hiện biết tự trọng hoặc không biết tự trọng?....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tình huống nào sau đây thể hiện biết tự trọng hoặc không biết tự trọng ? Hãy ghi vào vở!

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm những từ đồng nghĩạ với tự trọng.

Lời giải chi tiết:

Từ đồng nghĩa với tự trọng: Tự tôn.

Loigiaihay.com

  • III. Bài học rút ra - Bài 3: Tự trọng

    Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Tự trọng" và ghi vào vở.

  • I. Em đọc truyện "Tình bạn"

    Em đọc truyện "Tình bạn" trang 9, 10 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Sau khi dự thi môn Toán ở lớp 5 để chuẩn bị chuyển lên lớp 6 trường Trung học cơ sở trở về, Tuấn bỏ ăn, lên giường nằm, rấm rứt ....

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close