III. Bài học rút ra - Bài 7: Đoàn kết, tương trợ

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Đoàn kết, tương trợ" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Đoàn kết tương trợ là sự cảm thông chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

- Sống phải biết đoàn kết mới làm nên sức mạnh, thành công và cảm thấy vui vẻ, hoà đồng với mọi người xung quanh.

- Người không biết đoàn kết tương trợ sẽ bị mọi người đẩy ra ngoài dìa, dễ thất bại trong cuộc sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close