III. Bài học rút ra - Bài 7: Đoàn kết, tương trợ

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Đoàn kết, tương trợ" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Đoàn kết tương trợ là sự cảm thông chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

- Sống phải biết đoàn kết mới làm nên sức mạnh, thành công và cảm thấy vui vẻ, hoà đồng với mọi người xung quanh.

- Người không biết đoàn kết tương trợ sẽ bị mọi người đẩy ra ngoài dìa, dễ thất bại trong cuộc sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close