III. Bài học rút ra - Bài 11: Tự tin

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Tự tin" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Mỗi cá nhân phải tự tin, tin vào khả năng của bản thân, nỗ lực không ngừng, không ngại khó khăn gian khổ.

- Người tự tin là người dám nghĩ dám làm, không nhút nhát, ngại khó ngại khổ và dễ thành công. Nếu không tự tin sẽ không dám làm việc gì, kể cả việc nhỏ nhất và sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống.

- Hiểu rõ và nhận thức được khác biết của tự tin và tự cao, để bản thân tự tin đúng mực, không kiêu ngạo, tự cao, tự đại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close