III. Bài học rút ra - Bài 11: Tự tin

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Tự tin" và ghi vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Mỗi cá nhân phải tự tin, tin vào khả năng của bản thân, nỗ lực không ngừng, không ngại khó khăn gian khổ.

- Người tự tin là người dám nghĩ dám làm, không nhút nhát, ngại khó ngại khổ và dễ thành công. Nếu không tự tin sẽ không dám làm việc gì, kể cả việc nhỏ nhất và sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống.

- Hiểu rõ và nhận thức được khác biết của tự tin và tự cao, để bản thân tự tin đúng mực, không kiêu ngạo, tự cao, tự đại.

Loigiaihay.com

  • II. Em suy nghĩ - Bài 11: Tự tin

    Giải bài tập 1 trang 32, 33 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Hãy ghi vào vở trường hợp nào sau đây thể hiện sự tự tin, tự cao hoặc thiếu tự tin....

  • I. Em đọc truyện "Hai bàn tay"

    Em đọc truyện "Hai bàn tay" trang 30, 31, 32 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Năm 1911, khi đó Bác Hồ còn trẻ. Một hôm, anh Ba - tên của Bác Hồ hồi ấy, ....

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close