II. Em suy nghĩ - Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Giải bài tập 1 trang 42, 43 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Khi tranh luận về di sản văn hóa của dân tộc, nhiều học sinh lớp 7 đưa ra các ý kiến khác nhau....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Khi tranh luận về di sản văn hoá của dân tộc, nhiều học sinh lớp 7 đưa ra các ý kiến khác nhau. Theo em, những ý kiến nào sau đây là đúng hoặc không đúng ? Hãy ghi vào vở. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close