II. Em suy nghĩ - Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 49, 50 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Theo em, những câu sau đây, câu nào đúng? Hãy ghi vào vở....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Theo em những câu sau đây, câu nào đúng ?

a) Ủy ban nhân dân xã, phường do nhân dân trực tiếp bầu ra.

b) Ủy ban nhân dân xã, phường do Hội đồng nhân dân bầu ra.

c) Hội đồng nhân dân xã, phường do nhân dân trực tiếp bầu ra.

d) Hội đồng nhân dân xã, phường và Ủy ban nhân dân xã, phường đều do nhân dân trực tiếp bầu ra.

Lời giải chi tiết:

 Hội đồng nhân dân xã, phường do nhân dân trực tiếp bầu ra.

Đáp án đúng là: C.

Bài 2

Em Lan đã đến tuổi đi học, nhưng chưa có giấy khai sinh vì bố mẹ em lấy nhau mà chưa đăng kí kết hôn. Có người bảo: “Cứ đến Ủy ban nhân dân xã xin giấy khai sinh là được”. Có người lại bảo: “Không được, phải có giấy đăng kí kết hôn của bố mẹ Lan rồi mới xin được giấy khai sinh".

Em thấy phải giải quyết thế nào cho đúng pháp luật ? Các thủ tục trên phải làm ở đâu ?

Lời giải chi tiết:

    Trong trường hợp của em Lan thì em vẫn có quyền có giấy khai sinh theo quy định của pháp luật. Để giải quyết sự việc trên, thì bố, mẹ hoặc cả bố và mẹ của em Lan phải ra Ủy ban nhân dân xã nơi hai người trên thường trú để làm giấy khai sinh, xác nhận mối quan hệ là cha hoặc mẹ của Lan. Sau đó, nộp giấy khai sinh của Lan cho trường mà em nhập học để hoàn thiện hồ sơ học tập.

Bài 3

Em hãy tìm hiểu bộ máy tổ chức của Ủy ban nhân dân phường (hoặc xã) nơi em ở và ghi thành sơ đồ về hệ thống tổ chức. 

Lời giải chi tiết:

Học sim tự tìm hiểu về bộ máy tổ chức của Ủy ban nhân dân phường (hoặc xã) nơi em ở, sau đó vẽ thành sơ đồ.

Có thể tham khảo sơ đồ sau :

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close