Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 17 vở thực hành Toán 7

Giá trị của\(x\) trong đẳng thức

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giá trị của\(x\) trong đẳng thức

\(\frac{1}{2}.x + \frac{3}{4} = 7.\)

  1. 12,5;
  2. 1,8;
  3. 15,5;
  4. 3,875.

Phương pháp giải:

-       Ta sẽ lấy tổng trừ số hạng không chứa \(x\) sau đó thực hiện phép chia 2 phân số cho nhau.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

\(\begin{array}{l}\frac{1}{2}.x + \frac{3}{4} = 7\\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}.x = 7 - \frac{3}{4}\\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}.x = \frac{{28}}{4} - \frac{3}{4}\\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}.x = \frac{{25}}{4}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{25}}{4}:\frac{1}{2}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{25}}{4}.\frac{2}{1}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{25}}{2} = 12,5.\end{array}\)

Vậy \(x = 12,5.\)

Giá trị của \(x\) trong đẳng thức \(\) \(2x - \frac{3}{4} = 7.\)

A.12,5;

B.1,8;

C.15,5

D.3,875.

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu để chuyển các số hạng chứa \(x\) về 1 vế, số hạng tự do về 1 vế.

-Thực hiện các quy tắc cộng và chia

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}2x - \frac{3}{4} = 7\\ \Leftrightarrow 2x = 7 + \frac{3}{4}\\ \Leftrightarrow 2x = \frac{{28}}{4} + \frac{3}{4}\\ \Leftrightarrow 2x = \frac{{31}}{4}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{31}}{4}:2\\ \Leftrightarrow x = \frac{{31}}{4}.\frac{1}{2} = \frac{{31}}{8} = 3,875.\end{array}\)

Vậy \(x = 3,875.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close