Giải bài 3 trang 18 vở thực hành Toán 7

Tính một cách hợp lí.

Quảng cáo

Đề bài

Tính một cách hợp lí.

a, \( - 1,2 + \left( { - 0,8} \right) + 0,25 + 5,75 - 2021;\)

b, \( - 0,1 + \frac{{16}}{9} + 11,1 + \frac{{ - 20}}{9}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Ở câu a, ta sẽ nhóm từng cặp số sao cho chúng có tổng là số tự nhiên

-Ở câu b, nhóm phân số cùng mẫu số với nhau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a,

\(\begin{array}{l} - 1,2 + \left( { - 0,8} \right) + 0,25 + 5,75 - 2021\\ = \left[ { - 1,2 + \left( { - 0,8} \right)} \right] + \left( {0,25 + 5,75} \right) - 2021\\ =  - 2 + 6 - 2021\\ = 4 - 2021\\ =  - 2017\end{array}\)

b,

\(\begin{array}{l} - 0,1 + \frac{{16}}{9} + 11,1 + \frac{{ - 20}}{9}\\ = \left( { - 0,1 + 11,1} \right) + \left( {\frac{{16}}{9} + \frac{{ - 20}}{9}} \right)\\ = 11 + \frac{{ - 4}}{9}\\ = \frac{{99}}{9} + \frac{{ - 4}}{9}\\ = \frac{{95}}{9}.\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close