Giải bài 6 trang 18 vở thực hành Toán 7

Hãy viết một đẳng thức để mô tả trạng thái cân bằng rồi tính khối lượng của quả bí.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết một đẳng thức để mô tả trạng thái cân bằng rồi tính khối lượng của quả bí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Ta thấy cân đang ở vị trí cân bằng nên khối lượng quả bí và quả lê bằng khối lượng quả dưa và quả bơ

-       Ta thực hiện phép tính tìm \(x\) .

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}x + 1,5 = 2,5 + 1,5\\ \Leftrightarrow x + 1,5 = 4\\ \Leftrightarrow x = 4 - 1,5\\ \Leftrightarrow x = 2,5\end{array}\)

Vậy khối lượng quả bí là \(2,5\)kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close