Giải bài 1 trang 17 vở thực hành Toán 7

Tìm \(x\), biết:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

a, \(x + 0,25 = \frac{1}{2};\)

b,\(x - \left( { - \frac{5}{7}} \right) = \frac{9}{{14}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu để chuyển các số hạng chứa \(x\) về 1 vế, số hạng tự do về 1 vế

 

-Thực hiện các phép tính toán.

Lời giải chi tiết

a,

\(\begin{array}{l}x + 0,25 = \frac{1}{2}\\ \Leftrightarrow x + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\\ \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\\ \Leftrightarrow x = \frac{2}{4} - \frac{1}{4}\\ \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}\end{array}\)

b,

\(\begin{array}{l}x - \left( { - \frac{5}{7}} \right) = \frac{9}{{14}}\\ \Leftrightarrow x = \frac{9}{{14}} + \frac{{ - 5}}{7}\\ \Leftrightarrow x = \frac{9}{{14}} + \frac{{ - 10}}{{14}}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{ - 1}}{{14}}.\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close