Giải bài 5 trang 18 vở thực hành Toán 7

Để làm một cái bánh, cần\(2\frac{3}{4}\) cốc bột. Lan đã có \(1\frac{1}{2}\) cốc bột. Hỏi Lan cần thêm bao nhiêu cốc bột nữa?

Quảng cáo

Đề bài

Để làm một cái bánh, cần\(2\frac{3}{4}\) cốc bột. Lan đã có \(1\frac{1}{2}\) cốc bột. Hỏi Lan cần thêm bao nhiêu cốc bột nữa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Ta sẽ đặt ẩn cho số cốc bột cần tìm

-       Tính hiệu giữa số cốc bột cần làm và số cốc bột Lan đã có.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là số cốc bột Lan cần dùng, khi đó:

\(\begin{array}{l}x = 2\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{11}}{4} - \frac{3}{2}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{11}}{4} - \frac{6}{4}\\ \Leftrightarrow x = \frac{5}{4}\end{array}\)

Vậy Lan cần thêm \(\frac{5}{4}\) cốc bột.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close