Bài 9 trang 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 82 sách bài tập toán 6. Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau: Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu ………

Quảng cáo

Đề bài

Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau:

Khi hai tia \(Ox, Oy\) không đối nhau, \(M \) là điểm nằm trong góc \(xOy\) nếu ………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về góc.

Lời giải chi tiết

Khi hai tia \(Ox, Oy\) không đối nhau, \(M\) là điểm nằm trong góc \(xOy\) nếu tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close