Bài 8 trang 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 82 sách bài tập toán 6. Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau: a) Góc xOy là hình gồm …………

Quảng cáo

Đề bài

Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau:

a) Góc \(xOy\) là hình gồm ………………

b) Góc \(yOz\) được ký hiệu là………………

c) Góc bẹt là góc có ………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc. Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

- Đặc biệt: Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

- Góc \(xOy\) được kí hiệu là \(\widehat{xOy}\) hoặc \(\widehat{yOx}\).

Lời giải chi tiết

a) Góc \(xOy\) là hình gồm hai tia chung gốc \(Ox, Oy.\)

b) Góc \(yOz\) được ký hiệu là \(\widehat {{\rm{yOz}}}.\)

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close