Bài 7 trang 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 82 sách bài tập toán 6. Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là O_1; O_2; O_3

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ ba tia chung gốc \(Ox, Oy, Oz.\) Kí hiệu các góc có được là \({\widehat O_1},\widehat {{O_2}},\widehat {{O_3}}\).

Điền vào bảng sau:

Góc

Tên đỉnh

Tên cạnh

 \({\widehat O_1}\)    
 \(\widehat {{O_2}}\)    
 \(\widehat {{O_3}}\)    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc.

- Gốc chung là đỉnh của góc, hai tia là hai cạnh của góc.

Lời giải chi tiết

Ta có \(2\) trường hợp hình vẽ như sau:

Góc

Tên đỉnh

Tên cạnh

\({\widehat O_1}\)

\(O\)

\(Ox, Oy\)

\(\widehat {{O_2}}\)

\(O\)

\(Oy, Oz\)

\(\widehat {{O_3}}\)

\(O\)

\(Ox, Oz\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close