Bài 89 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 89 trang 27 sách bài tập toán 6. Điền các số thích hợp vào bảng sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức :

    \(a. b = c \Rightarrow a = c : b\) và \(b = c : a.\)

    \(a : b = c \Rightarrow  a= b . c\) và \(b = a: c.\)

Lời giải chi tiết

Giải thích:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{ - 3}}{4}.\dfrac{4}{7} = \dfrac{{ - 3.4}}{{4.7}} = \dfrac{{ - 3}}{7}\\
\dfrac{5}{9}.\dfrac{{ - 18}}{{15}} = \dfrac{{5.\left( { - 18} \right)}}{{9.15}} = \dfrac{{ - 2}}{3}\\
\dfrac{{ - 7}}{{25}}.\dfrac{{50}}{{21}} = \dfrac{{ - 7.50}}{{25.21}} = \dfrac{{ - 2}}{3}\\
\dfrac{{ - 7}}{3}.\dfrac{{ - 3}}{7} = \dfrac{{ - 7.\left( { - 3} \right)}}{{3.7}} = 1\\
\dfrac{4}{7}.\dfrac{{ - 3}}{4} = \dfrac{{4.\left( { - 3} \right)}}{{7.4}} = \dfrac{{ - 3}}{7}\\
\dfrac{{ - 4}}{{19}}.1 = \dfrac{{ - 4}}{{19}}\\
\dfrac{{ - 18}}{{15}}.\dfrac{5}{9} = \dfrac{{ - 18.5}}{{15.9}} = \dfrac{{ - 2}}{3}\\
0.\dfrac{6}{{13}} = 0\\
\dfrac{{50}}{{21}}.\dfrac{{ - 7}}{{25}} = \dfrac{{50.\left( { - 7} \right)}}{{21.25}} = \dfrac{{ - 2}}{3}
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài