Bài 8 trang 28 SBT sử 12

Giải bài tập 8 trang 28 sách bài tập Lịch sử 12. Mối quan hệ giữa hai nước Cuba và Việt Nam

Đề bài

Nêu hiểu biết của em về mối quan hệ giữa hai nước Cuba và Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên sách, báo lịch sử, điện tử, internet để trả lời

Lời giải chi tiết

- Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ song phương giữa hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cuba, được thiết lập ngày 2/12/1960 giữa Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

- Các điều ước kinh tế - thương mại đã ký:

+ Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác (1996).

+ Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba (1995).

+ Hiệp định về hợp tác du lịch giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba (1999).

+ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba (1999).

+ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Cuba (2002),...

 Loigiaihay.com

 

 

Quảng cáo
Gửi bài