Bài 4 trang 24 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung lịch sử cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh

Đề bài

Hãy ghép thời gian với nội dung lịch sử trong bảng cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thời gian

Nội dung lịch sử

1. Từ năm 1945 đến thắng lợi của cách mạng Cuba (1959),

2. Từ năm 1959 đến giữa những năm 80 của thế kỉ XX,

3. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến năm 2000,

a) hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công, đấu tranh nghị trường, mít tinh...

b) hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.

c) nhiều nước Mĩ Latinh chuyển sang thời kì dân sự hoá chính quyền và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Các nước Mĩ latinh

Lời giải chi tiết

1- a: Từ năm 1945 đến thắng lợi của cách mạng Cuba (1959), hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công, đấu tranh nghị trường, mít tinh...

2- b: Từ năm 1959 đến giữa những năm 80 của thế kỉ XX, hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.

3- c: Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến năm 2000, nhiều nước Mĩ Latinh chuyển sang thời kì dân sự hoá chính quyền và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài