Bài 74 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 74 trang 21 sách bài tập toán 6. Vòi nước A chảy đầy một bể không có nước mất 3 giờ, vòi nước B chảy đầy bể đó mất 4 giờ ...

Quảng cáo

Đề bài

Vòi nước \(A\) chảy đầy một bể không có nước mất \(3\) giờ, vòi nước \(B\) chảy đầy bể đó mất \(4\) giờ. Hỏi trong \(1\) giờ, vòi nào chảy được nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện các bước sau:

- Tìm số phần bể mỗi vòi chảy được trong \(1\) giờ ta lấy \(1\) chia cho số giờ để vòi chảy đầy bể.

- So sánh hai phân số để biết vòi nào chảy nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Trong \(1\) giờ vòi \(A\) chảy được số phần bể là :

                 \(\displaystyle 1:3 = {1 \over 3}\) (bể)

Trong \(1\) giờ vòi \(B\) chảy được số phần bể là :

                  \(\displaystyle 1:4 = {1 \over 4}\) (bể)

Ta có : \(\dfrac{1}{3} > \dfrac{1}{4}\), do đó vòi \(A\) chảy được nhiều hơn.

Trong \(1\) giờ vòi \(A\) chảy hơn vòi \(B\) là : 

\(\displaystyle {1 \over 3} - {1 \over 4} = {4 \over 12} - {3 \over 12}\)\(\displaystyle= {4 \over 12} +\left(- {3 \over 12}\right)= {4+(-3) \over {12}}= {1 \over {12}}\) (bể)

Vậy trong \(1\) giờ vòi A chảy nhanh hơn vòi B là \(\displaystyle {1 \over {12}}\) bể.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 9. Phép trừ phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài