Bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 133 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 133 sách bài tập toán 6. Quan sát hình bs 5. Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình bs 5.

 

Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau:

\(AB = ...; BC = ...\)

\(CD = ...; DA = ...\)

\(OA = ...; OB = ...\)

\(OC = ...; OD = ...\)

\(AC = ...; BD = ...\)

b) Chọn một trong các kí hiệu ''<'' hoặc ''='' hoặc ''>'' điền vào chỗ trống (...) dưới đây để thể hiện đúng sự so sánh về độ dài của các đoạn thẳng.

\(AB ... AD; AB ... CD\)

\(AB ... AC; AB ... AO\)

\(AC ... BD; AC ... AO\)

\(OA ... OB\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước chia khoảng để đo độ dài.  

Nếu độ dài của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) bằng nhau thì \(AB=CD.\)

Nếu độ dài đoạn thẳng \(AB\) lớn hơn độ dài đoạn thẳng \(CD\) thì \(AB>CD\) hoặc \(CD<AB\)

Lời giải chi tiết

a) \(AB = 35mm; BC = 35mm;\) \(CD = 35mm; DA = 35mm\)

\(OA = 25mm; OB = 25mm;\) \(OC = 25mm; OD = 25mm\)

\(AC = 50mm; BD = 50mm\)

b) \(AB = AD; AB = CD\)

\(AB < AC; AB > AO\)

\(AC = BD; AC > AO\)

\(OA = OB\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài