Bài 60 trang 136 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 136 sách bài tập toán 6. Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng AB, BC, DB, DC rồi điền vào chỗ thiếu (…)...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 18.

Đo các đoạn thẳng \(AB, BC, DB, DC\) rồi điền vào chỗ thiếu (…)

\(AB = …=   …cm\) 

\(DB = …= …cm\)

Điểm \(B\) là trung điểm của \(…\) vì \(…\)

Điểm \(D\) không là trung điểm của \(BC\) vì \(…\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để chỉ ra \(M\) là trung điểm của đoạn \(AB\), ta cần có 

+ \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\)

+ \(MA=MB\) 

Lời giải chi tiết

Ta đo được: 

\(AB = BC =  3cm\)

\(DB =  DC = 2,5cm\)

Điểm \(B\) là trung điểm của \(AC\) vì \(B \) nằm giữa \(A\) và \(C,\) đồng thời \( AB = BC.\)

Điểm \(D\) không là trung điểm của \(BC\) vì \(D\) không thuộc đoạn \(BC.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 61 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 61 trang 137 sách bài tập toán 6. Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, Bsao cho AB = 5,6 cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 11,2cm và B nằm giữa A, C...

 • Bài 62 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 62 trang 137 sách bài tập toán 6. Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID.

 • Bài 63 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 63 trang 137 sách bài tập toán 6. Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

 • Bài 64 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B...

 • Bài 65 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 65 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close