Bài 55 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 135 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB (hình 16) a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng CE dài gấp đôi đoạn thẳng AB...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng \(AB\) (hình 16)

a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng \(CD\) dài gấp đôi đoạn thẳng \(AB.\)

b) Không dùng thước đo dộ dài, hãy vẽ đoạn thẳng \(EG\) dài gấp ba đoạn thẳng \(AB.\) 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng compa và thước thẳng (không chia độ dài) để vẽ hình.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Vẽ tia \(Cx\) bất kỳ. Đặt đầu nhọn của compa trùng với điểm \(A,\) mở đầu bút chì trùng với điểm \(B.\)

Giữ nguyên compa, đặt đầu nhọn trùng với điểm \(C,\) đầu bút chì vạch trên tia \(Cx\) điểm \(H.\)

Giữ nguyên compa đặt đầu nhọn trùng với điểm \(H,\) đầu bút chì vạch trên tia \(Hx\) điểm \(D.\)

Khi đó ta có đoạn \(CD = 2AB\) (hình dưới) 

b) Vẽ tia \(Ez\) bất kỳ. Đặt đầu nhọn của compa trùng với điểm \(A,\) mở đầu bút chì trùng với điểm \(B.\)

Giữ nguyên compa, đặt đầu nhọn trùng với điểm \(E,\) đầu bút chì vạch trên tia \(Ez\) điểm \(H.\)

Giữ nguyên compa, đặt đầu nhọn trùng với điểm \(H,\) đầu bút chì vạch trên tia \(Hz \) điểm \(K.\)

Tiếp tục giữ nguyên compa, đặt đầu nhọn trùng với điểm \(K,\) đầu bút chì vạch trên tia \(Kz\)  điểm \(G.\)

Khi đó ta có \(EG = 3AB\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close