Bài 56 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 135 sách bài tập toán 6. Vẽ tia Ox: a) Vẽ OA = 1cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tia \(Ox:\) 

a) Vẽ \(OA = 1cm, OB = 2cm.\) Hỏi trong ba điểm \(O, A, B\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Vẽ \(OC = 3cm.\) Hỏi trong ba điểm \(A, B, C\) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\)

Lời giải chi tiết

  

a) Trên tia \(Ox\) có \(OA<OB\) \((do \, 1cm<2cm)\) nên điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B.\)

Nên trong ba điểm \(O, A, B\)  thì điểm \(A\) nằm giữa hai điểm còn lại. 

b) Vì điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\) nên \(OB=OA+AB\) hay \(AB=OB-OA\)\(=2-1=1cm\)

+ Trên tia \(Ox\) ta có \(OA<OC\) \((do\,1cm<3cm)\) nên điểm \( A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(C.\)

Suy ra \(OC=OA+AC\) hay \(AC=OC-OA\)\(=3-1=2cm\) 

+ Trên tia \(Ax\) ta có \(AB<AC\) \((do\,1cm<2cm)\) nên điểm \( B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C.\)

Vậy trong ba điểm \(A, B, C\) điểm \(B\) nằm giữa hai điểm còn lại.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài