Bài 53 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 135 sách bài tập toán 6. Trên tia Ox vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Quảng cáo

Đề bài

Trên tia \(Ox\) vẽ \(A, B, C\) sao cho \(OA = 2cm, OB = 4cm,\) \(OC = 5cm.\) Hỏi trong ba điểm \(A, B, C\) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\)  

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\)

Lời giải chi tiết

Ta có hình vẽ: 

+ Trên tia \(Ox\) ta có \(OA<OB\) \((do\,2cm<4cm)\) nên điểm \( A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B.\)

Suy ra \(OB=OA+AB\) hay \(AB=OB-OA\)\(=4-2=2cm\)

+ Trên tia \(Ox\) ta có \(OA<OC\) \((do\,2cm<5cm)\) nên điểm \( A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(C.\)

Suy ra \(OC=OA+AC\) hay \(AC=OC-OA\)\(=5-2=3cm\) 

+ Trên tia \(Ax\) ta có \(AB<AC\) \((do\,2cm<3cm)\) nên điểm \( B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C.\)

Vậy trong ba điểm \(A, B, C\) thì điểm \(B\) nằm giữa hai điểm còn lại.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài