Bài 44 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 73 sách bài tập toán 6. Tính và so sánh kết quả của: a) 37 + (-27) và (-27) + 37 b) 16 + (-16) và (-105) + 105.

Quảng cáo

Đề bài

Tính và so sánh kết quả của:

a) \(37 + (-27\)) và \((-27) + 37\)                

b) \(16 + (-16)\) và \((-105) + 105\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng \(0\).

Lời giải chi tiết

a) \(37 + (-27) = 37 – 27 = 10\)

\((-27) + 37 = 37 – 27 = 10\)

Vậy \(37 + (-27)=(-27) + 37\)

Nhận xét: Nếu đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.

b) \(16 + (-16)  = 16 – 16 = 0\)

\((-105) + 105 = 105 – 105 = 0\)

Vậy \(16 + (-16)=(-105) + 105=0\)

Nhận xét: Tổng hai số nguyên đối nhau luôn bằng \(0\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài