Bài 39 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Bài 39 trang 93 sách bài tập toán 6. Vẽ lại các hình sau (cho đúng kích thước như hình đã cho: Hình 17, 18, 19, 20, 21).

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ lại các hình sau (cho đúng kích thước như hình đã cho: Hình 17, 18, 19, 20, 21).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát và vẽ hình theo yêu cầu đề bài. 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 sách bài tập toán 6. Vẽ hình liên tiếp theo cách diễn đạt sau : a) Vẽ đoạn thẳng AB = 2cm. Vẽ đường tròn (c1) tâm A, bán kính AB ...

 • Bài 38 trang 93 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 38 trang 93 sách bài tập toán 6. a) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cm ; b) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm ; c) Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2cm ...

 • Bài 37 trang 93 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 37 trang 93 sách bài tập toán 6. Làm thế nào để chỉ đo một lần, mà biết được tổng độ dài các đoạn thẳng ở hình 16 ?

 • Bài 36 trang 93 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 36 trang 93 sách bài tập toán 6. So sánh các đoạn thẳng trong hình 15 bằng mắt rồi kiểm tra lại bằng compa.

 • Bài 35 trang 93 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 35 trang 93 sách bài tập toán 6. Cho hai điểm A,B cách nhau 3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm) và đường tròn (B; 1,5cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại C và D. a) Tính CA, DB ; ...

Quảng cáo
close